Słynne pociągi – SILESIA – kiedyś nr 1

Czas na kolejny słynny pociąg. „Silesia” w dużej mierze powiązany jest z pociągiem „Chopin”. Debiut i początek swojej historii datowany jest na początek lat 70. Wtedy jako międzynarodowy pociąg rozpoczął swoje kursowanie na trasie Warszawa – Praga.


Międzynarodowy pociąg nr 1 kategorii Express o nazwie „Silesia” debiutował w rozkładzie jazdy 1973/1974 jako nocne połączenie Warszawy z Pragą przez Częstochowę, Katowice i Zebrzydowice. Skład wyjeżdżał z Pragi po godzinie 21 meldując się w Warszawie przed 9. Natomiast z Warszawy Wschodniej jadąc do Pragi pociąg wyjeżdżał o 20:50, aby o 8:16 zameldować się na praskim dworcu głównym. Przed odjazdem „Silesia” z Warszawy doczepiane były do pociągu wagony z Moskwy, podobnie jak dodatkowe wagony dołączane w Petrovicach. Nazwa składu jak nie trudno się domyślić oddawać miała znaczenie Śląska, który leży zarówno w granicach Polski jak i Czech.

Silesia w Bohuminie

W początkowych latach skład jeden ze składów zestawiany był przez Czechów, a drugi przez Polaków dlatego w zależności od dnia tygodnia jadąc Sielsią można było jechać wagonami Czechosłowackimi lub Polskimi. W składzie poza wagonami 1 i 2 klasy znajdowały się wagony sypialne oraz wagon pocztowy.

W rozkładzie jazdy 1976/1977 zlikwidowano wagony z Moskwy, które znalazły się w składzie pociągu „Dukla” kursującego z Moskwy do Pragi przez Kijów, Lwów, Koszyce. Pod koniec lat 70 zmieniono znacznie godziny wyjazdu z Pragi kiedy pociąg wyjeżdżał już o 17:50 meldując się w Warszawie o godzinie 5:30. Zmiana podyktowana była chęcią skomunikowania pociągu z pierwszym składem jadącym z Warszawy w kierunku Trójmiasta i na Mazury.

W kolejnych latach skład pozostawał niezmienny, dopiero w rozkładzie 1983/1984 i dostawie nowych wagonów zarówno dla PKP jak i CSD do składu zamiast jednego wagonu 2 klasy dołączono wagon z miejscami do leżenia. W rok później już nie jeden, ale oba składy Silesia zestawiane były przez CSD.

W rozkładzie jazdy 1986/1987 pociąg otrzymał nową kategorię InterExpress była to odpowiedź państw byłego bloku

Wagony sypialne do Silesii. Wagonownia Kraków 2011

wschodniego na rozwijającą się w państwach zachodnich kategorię pociągów InterCity. Jednak zarówno rozkład jazdy jak i zestawienie pozostawało bez zmian. Także w tym roku pociąg zaczął być ciągnięty na odcinku Warszawa – Petrovice – Warszawa przez lokomotywę produkcji Czechosłowackiej EP05. W rok później „Silesia” przestała prowadzić wagon restauracyjny, ale w zamian pojawiły się aż 4 wagony sypialny poza tym w składzie znajdował się wagon pocztowy, wagon klasy 1 i siedem wagonów klasy 2. Wagony z miejscami do leżenia wróciły w rok później w ilości aż trzech sztuk.

Na początku lat 90 czas jazdy „Silesii” skrócił się o 2,5 godziny głównie za sprawą modernizacji szlaków w Czechosłowacji w Polsce czas jazdy także się skrócił, ale główny wkład w skrócenie czasu jazdy wniosła Czechosłowacja.

Od rozkładu 1991/1992 skład zmienił numerację z 1/2 na 200 i 201. Poza tym skład i rozkład jazdy pozostawały bez zmian. Wraz ze zmianą rozkładu jazdy 1994/1995 w Zebrzydowicach do pociągu dołączano wagon sypialny i z miejscami do leżenia relacji Kraków Główny – Praga. Wagony te przeczepiane były z łącznika pociągu Chopin jadącego z Krakowa. Łącznik ten w tym czasie był bez nazwy i prowadził grupę wagonów do Wiednia i Pragi.

Formowanie Silesii w Bohuminie

W rok później poza wagonami z Krakowa w Petroviach zaczęto dołączać także wagony z Moskwy. W kolejnej edycji grupa wagonów wschodnich sąsiadów została rozbudowana o wagony z Sankt Petersburga i Mińska Białoruskiego. Czas płynął nieubłaganie, a Silesia na tle innych pociągów trzymała się całkiem dobrze i można było wywnioskować, że podobnie jak Chopin będzie kursować nadal, ale zmiany zaszły od roku 2000/2001 kiedy trasę pociągu skrócono do czeskiego Przerowa, a tam doczepiano wagony do Warszawy i Krakowa do Chopina. Wagony do Krakowa natomiast odczepiano w Petrovicach i wysyłano składem bez nazwy Wiedeń/Praga – Kraków.

Od roku 2003 skład stał się nadal osobnym pociągiem z Warszawy, ale kursował od wielkiego dzwona np. z Warszawy od 19-22.XII, 1-5.I, 16-18.IV, 25.IV-4.V. Jednak jak nie trudno się domyślić koncepcja efemerycznego pociągu szybko padła i w rok później pociąg zlikwidowano, a nazwę przeniesiona na bezimienny łącznik pociągu Chopin, który od tej pory stał się Silesią relacji Kraków Główny – Praha/Wiedeń i jest nią do dziś.

Jednak i ten łącznik miał wiele zawirowań, bo po likwidacji pociągu „Cracovia” Kraków – Budapeszt wagony do Budapesztu wagony z tego pociągu wylądowały w „Silesii”. Wartym dodania jest fakt, że do roku 2011/2012 pociąg ciągnął także wagony z Ukrainy w relacjach Kijów/Odessa/Symferopol – Praga czy Kijów – Wiedeń, a także na zarządzenie wagony z tych samych stacji tyle tylko, że do Budapesztu. Dziś to wspomnienia, tak jak wspomnieniem pozostanie sama „Silesia” od grudnia, którą zastąpi Chopin w relacji Warszawa – Wiedeń/Praga/Budapeszt przez Kraków.

TEKST: Przemysław Szczepanek

ZDJĘCIA: Damian Kazimierczak

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *