Kolejne konsultacje ministerstwa

Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku.”


Konsultacje mają charakter otwarty. Przedstawiciele ministerstwa zapraszają wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”. Termin na wyrażanie opinii o projekcie upływa 2 listopada 2017 r.

Swoje propozycje i uwagi można przesyłać na formularzu elektronicznym w formacie .doc na adres: program.wieloletni@mib.gov.pl., bez konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Można też wniosek wysłać w formie listu przesyłając wypełniony elektronicznie formularz na adres pocztowy Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie. Formularz znajduje się na stronie z ogłoszeniami MIiB.

Przedstawiciele ministerstwa informują, że w tytule wiadomości elektronicznej przekazującej formularz powinien znaleźć się następujący wpis „Konsultacje uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

One comment

  1. Powrót kolei pasażerskiej do Jastrzębia, Piekar Śląskich, a być może również budowa nowych linii kolejowych aglomeracyjnych w obrębie ROW, GOP, może też turystycznych typu linia do Szczyrku lub jakieś przedłużenie z Głębiec? Drugie tory na Katowice Ligota-Leszczyny i Bielsko-Żywiec. Pomarzyć można.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *