Dziś i jutro maraton

Jutro i dzisiaj odbędzie się jedna z najważniejszych imprez biegowych w śląskim regionie – PKO Silesia Marathon. W pierwszy dzień zawodów wystartuje „Mini Silesia Marathon 2017” o Puchar Radia RMF FM. Drugiego dnia uczestnicy staną na starcie półmaratonu lub maratonu. Trasa królewskiego dystansu przebiegać będzie ulicami: Chorzowa, Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich. Impreza znacznie wpłynie na przebieg tras autobusowych i tramwajowych w naszym regionie.


W dniu 30 września (sobota) odbędzie się Mini Silesia Marathon 2017 o Puchar Radia RMF FM, którego trasa przebiegać będzie wyłącznie ulicami Katowic, tj.: od rejonu Centrum Handlowego Silesia City Center, Ściegiennego, Chorzowską (północna jezdnia), Rondo im. gen. Jerzego Ziętka, Aleją Roździeńskiego (północna jezdnia), Olimpijską, al. Korfantego, Morcinka, Sokolską, Chorzowską (północna jezdnia), Ściegiennego, rejon Centrum Handlowego Silesia City Center. Trasa Mini Silesia Marathonu wymagać będzie krótkotrwałych wstrzymań ruchu kołowego na ww. ulicach oraz całkowitego wstrzymania możliwości przejazdu ul. Chorzowską (północna jezdnia) na odcinku od skrzyżowania z ul. Sokolską do skrzyżowania z ul. Ściegiennego. Tym samym od ok. godziny 10:00 do ok. godziny 12:00 wprowadzone zostaną trasy objazdowe dla linii autobusowych nr: 6, 7, 23, 109, 110, 193, 662, 673, 674, 820, 830, 840 i 870.

W podanych wyżej godzinach wyłączone z obsługi zostaną stanowiska przystanków w kierunku Chorzowa i Bytomia, tj.: „Dąb Huta Baildon”, „Dąb Widok”, „Dąb Kościół” i „Katowice Ściegiennego” w kierunku Wełnowca. Dodatkowo linie autobusowe nr: 6, 7, 23, 110, 673 i 674 nie będą obsługiwać przystanku „Katowice Sokolska”.

W tym dniu wystąpią również utrudnienia w realizacji komunikacji tramwajowej, tj. linii nr: 0, 1, 6, 11, 19, 23 i 33, które spowodowane będą krótkotrwałymi wstrzymaniami możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowań ulic: Chorzowska – Ściegiennego, Chorzowska – al. Korfantego – Rondo im. Jerzego Ziętka oraz al. Korfantego – Olimpijska – Morcinka

W dniu 1 października w godzinach 7:30 – 15:30 (niedziela) odbędzie się bieg uliczny PKO SILESIA MARATHON 2017, którego trasa przebiegać będzie począwszy od rejonu Centrum Handlowego Silesia City Center (start z północnej jezdni ul. Chorzowskiej) ulicami miast: KATOWICE – Ściegiennego, Chorzowską, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka, al. Roździeńskiego (północną jezdnią), Olimpijską, Góreckiego, Dobrowolskiego, Dudy-Gracza, Graniczną, Pułaskiego, Lotnisko, wewnętrzne alejki Doliny 3 Stawy, Francuską, Trzech Stawów, Gospodarczą, Górniczego Dorobku, Szopienicką, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Rymarską, Nałkowskiej, pl. Wyzwolenia, Św. Anny, Górniczego Dorobku, Szopienicką, Mysłowicką, MYSŁOWICE – Mikołowską, Obrzeżną Zachodnią, Oswobodzenia, KATOWICE – Oswobodzenia, Lwowską (jezdnia zachodnia), Bednorza, Roździeńska, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Bohaterów Monte Cassino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Mysłowicką, Powstańców, Fitznerów, Sienkiewicza, pl. Skargi, Katowicką, KATOWICE – Telewizyjną, Bytkowską, CHORZÓW – wewnętrzne alejki Parku Śląskiego z metą na Stadionie Śląskim.

Trasa biegu ulicznego wymagać będzie całkowitego wstrzymania ruchu kołowego oraz funkcjonowania komunikacji publicznej na następujących ulicach i następujących godzinach.:
– od ok. godziny 7:00 do ok. 11:00, rejon centrum Katowic, Osiedla Paderewskiego oraz Muchowca (ulice: Chorzowska, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Chorzowska, Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego, Dudy-Gracza)
– od ok. godziny 8:00 do ok. 11:30, rejon Osiedla Paderewskiego, Muchowca) Graniczna, Pułaskiego, Lotnisko, Francuska),
– od ok. godziny 9:00 do ok. 13:00, rejon dzielnic: Giszowiec, Nikiszowiec, Janów, Szopienice, Burowiec oraz miasta Mysłowice (ulice: Gospodarcza, Dobrego Urobku, Szopienicka, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Rymarska, Naukowskiej, Św. Anny, Szopienicka, Mysłowicka, miasto Mysłowice – Mikołowska, Obrzeżna Zachodnia, ponownie miasto Katowice – Oswobodzenia, Lwowska, Bednorza, Roździeńska,
– od ok. godziny 9:30 do ok. 13:00, rejon dzielnic: Zawodzie, Bogucice, Dąbrówka Mała (ulice: 1 Maja, Bohaterów Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich),
– od ok. godziny 10:00 do ok. 14:00, rejon miasta Siemianowice Śląskie (ulice: Mysłowicka, Powstańców, Fitznerów, Głowackiego, Sienkiewicza, plac Skargi, Katowicka)
– od ok. godziny 10:00 do ok. 14:00 rejon miasta Katowice, tj. ulic: Telewizyjna i Bytkowska. W przedmiotowych godzinach wstrzymana zostanie możliwość przejazdu z Siemianowic Śląskich do Katowic z wykorzystaniem przejazdu ww. ulicami (objazd przez miasto Chorzów, ul. Parkową z obsługą tymczasowego przystanku autobusowego „Chorzów Skansen”). W tych godzinach katowickie dzielnice: Józefowiec, Koszutka oraz Dąb obsługiwane będą przez tymczasowo uruchomione linie autobusowe oznaczone jako S1 i S2.

W związku z ww. okresowymi wstrzymaniami ruchu kołowego na ww. ulicach, wprowadza się czasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr: 0, 5, 6, 7, 11, 18, 22, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 61, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 91, 109, 110, 149, 154, 177, 190, 193, 222, 292, 296, 600, 657, 662, 672, 673, 674, 801, 807, 808, 814, 815, 820, 835, 840, 910, 911, 920, 930, 931, według poniższego zestawienia. Wystąpią również utrudnienia w realizacji komunikacji tramwajowej, tj. linii nr: 0, 1, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 33 i 43, które spowodowane będą krótkotrwałymi wstrzymaniami możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowań ulic: Chorzowska – Ściegiennego, Chorzowska – al. Korfantego – Rondo im. Jerzego Ziętka, Dudy-Gracza – Warszawska, 1 Maja, Bednorza – Lwowska – Wiosny Ludów oraz 1 Maja (rejon pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu)

Katowice:

Od ok. 7:00 do ok. 11:00 wyłączona z ruchu kołowego zostanie północna jezdnia ul. Chorzowskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Stęślickiego do skrzyżowania z ul. Ściegiennego). Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 6, 7, 23, 110, 193, 662, 673, 674, 820, 830, 840 i 870.

Od 8:50 do 11:00 wyłączone z ruchu kołowego zostanie skrzyżowanie al. Korfantego z ul. Chorzowską wraz północną stroną Ronda im. Jerzego Ziętka oraz ul. Roździeńskiego, Dudy-Gracza i Dobrowolskiego. Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 30, 40, 61, 76, 77, 149, 154, 673, 801, 807, 808, 814, 815, 835, 920.

Od ok. 10:00 do ok. 13:15 wyłączone z ruchu kołowego zostaną ulice: Bednorza, Roździeńska, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Bohaterów Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich. Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 11, 18, 61, 66, 109, 177, 600, 657, 911 i 931.

Mysłowice

Od ok. 9:40 do ok. 12:00 maraton przebiegać będzie ulicami Obrzeżną Zachodnią i Mikołowską, co spowoduje zmianę tras przejazdu dla linii autobusowych nr 76 i 292.

Siemianowice Śląskie

Od ok. 10:00 do ok. 14:00 maraton przebiegać będzie ulicami: Mysłowicką, Powstańców, Fitznerów, Sienkiewicza, Plac Skargi, Katowicką. Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 0, 5, 22, 27, 43, 50, 72, 74, 190, 196 i 222.

W związku z ww. organizacją tras przejazdu oraz koniecznością zabezpieczenia możliwości przemieszczania się z katowickich dzielnic: Koszutka, Józefowiec i Dąb do centrum Katowic, uruchomione zostaną dwie tymczasowe linie autobusowe oznaczone jako S1 i S2, które kursować będą w relacjach:

S1„Katowice Dworzec” – „Wełnowiec Kolonia Agnieszki” z obsługą przystanków: „Katowice Dworzec”, „Katowice Plac Wolności”, „Katowice Sokolska”, „Katowice Chorzowska”, „Koszutka Kościół”, „Koszutka Iłłakowiczówny”, „Józefowiec Szczecińska”, „Józefowiec Szpital”, „Kolonia Agnieszki Promienna”.

S2 – „Katowice Dworzec” – „Wełnowiec Kolonia Agnieszki” z obsługą przystanków: „Katowice Dworzec”, „Katowice Plac Wolności”, „Katowice Sokolska”, „Katowice Chorzowska”, „Koszutka Kościół”, „Koszutka Iłłakowiczówny”, „Józefowiec Cmentarz”, „Józefowiec Jabłoniowa”, „Józefowiec Sciegiennego”, „Dąb Krzyżówa”, „Józefowiec Osiedla”, „Józefowiec Szpital”, „Kolonia Agnieszki Promienna”.

Według zapewnień organizatora, funkcjonowanie komunikacji tramwajowej na obszarze miast: Katowice i Siemianowice Śląskie odbywać się będzie bez ograniczeń. Podlegać będzie jedynie chwilowym wstrzymywaniom ruchu, co może skutkować kilkuminutowymi rozbieżnościami w stosunku do rozkładowych godzin odjazdu.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w biegach 8 edycji „Silesia Marathon” są zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat za przewóz komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP w 30 września i 1 października. Do bezpłatnego przejazdu uprawniać będzie numer startowy. Pełny komunikat jak pojadą poszczególne autobusy i tramwaje w czasie trwania maratonu, w komunikacie KZK GOP – tutaj

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *