Jest umowa na 164 mln dla PKM Tychy

W czwartek 3 sierpnia Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, podpisał w Ministerstwie Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”.


Miasto Tychy wyda 164 mln m.in. na zakup ponad pięćdziesięciu nowoczesnych autobusów, mikrobusów, trolejbusów, elektrobusów i pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, pojazd pogotowia technicznego oraz gruntowną przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM Tychy i budowę sieci trakcji trolejbusowej. Po realizacji tego projektu Tychy będą absolutnym liderem w Polsce pod względem zastosowania paliw alternatywnych w transporcie publicznym.

Projekt pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” został złożony w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie 31 grudnia 2016 roku.

Staraliśmy się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt został umieszczony w wykazie projektów w ramach trybu pozakonkursowego, to oznaczało, że wniosek był rozpatrywany indywidualnie – mówi Bożena Nowak – naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Tychy.

Zakres projektu jest bardzo szeroki, obejmuje zakup 51 nowoczesnych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, 10 mikrobusów zasilanych CNG, 3 trolejbusów, 2 elektrobusów, 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, 1 pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej) oraz gruntowną przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM Tychy.

– Chcemy przede wszystkim zmodernizować i przebudować istniejące budynki, plac manewrowo-postojowy, wybudować stację CNG i LCNG, która charakteryzuje się 4-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niż klasyczna – mówi Andrzej Kowol – prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach.

Zmiany będą duże np. obecnie mamy 9 podwójnych stanowisk wolnego tankowania, po przebudowie będzie ich 38, to znacznie poprawi bezpieczeństwo i ułatwi manewrowanie tak dużymi pojazdami na placu. Dziś nie jest to proste, zwłaszcza, że zajezdnia nie była nigdy modernizowana, a powstała ponad czterdzieści lat temu – w 1976 roku – dodaje prezes PKM w Tychach.

Oprócz tego powstaną pomieszczenia zaplecza technicznego wraz z kabiną lakierniczo-suszarniczą dla autobusów i trolejbusów. Przebudowana zostanie także wewnętrzna sieć sanitarna i deszczowa oraz wodociągowa. Po dzisiejszym podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczną się prace nad realizacją projektu. Wszystko ma się zakończyć do 2020 roku.

Fot. PKM Tychy / Zajezdnia PKM Sp. z o.o.

Całość inwestycji to 164 miliony złotych brutto (ponad 133 mln netto). Wartość dofinansowania to 75% kosztów projektu czyli 100 milionów złotych. Większość środków otrzyma Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach (ponad 118 mln złotych), a Tyskie Linie Trolejbusowe – ponad 15 milionów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *