Jedna oferta na tramwaje dla Częstochowy

Wczoraj Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie otworzyło koperty w przetargu na zakup i dostawę taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie w ramach projektu pn.: „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego„.


Przypomnijmy, przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 fabrycznie nowych, wieloczłonowych, przegubowych, niskopodłogowych tramwajów. Pięć kolejnych może trafić do Częstochowy w ramach prawa opcji. Na realizację zadania, MPK planuje przeznaczyć 98,4 milionów złotych brutto.

Zamówienie obejmuje również dostawę specjalistycznego wyposażenia obsługowego, przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego oraz dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

Kryterium oceny ofert stanowić będą:

  • kryterium jakości, nazwa: wartość techniczna – 25%,
  • kryterium jakości, nazwa: termin dostawy pierwszego tramwaju – 5%,
  • cena – 70%

W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta – złożyła ją PESA Bydgoszcz S.A., która chce zrealizować zadanie za 89,854 mln złotych brutto.

One comment

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *