KZK GOP i Tour de Pologne (cz.1)

Wczoraj publikowaliśmy informację o działaniach Kolei Śląskich w związku z kolejną edycją wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Znacznie większe zmiany na czas wizyty peletonu w naszym regionie czekają nas jednak w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. KZK GOP opublikował bardzo szczegółowy wykaz zmienionych kursów zarówno tramwajowych jak i autobusowych. Zmian jest tak wiele, że będziemy je publikować w rozbiciu na poszczególne dni imprezy. Dzisiaj o tym, co nas czeka w niedzielę, 30 lipca.


Komunikacja tramwajowa:

W godzinach od ok. 4:30 do ok. 22:00 – wstrzymane zostanie kursowanie linii tramwajowych w rejonie katowickiego Ronda im. Jerzego Ziętka  W tym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji przejazdów linii tramwajowych:

linia nr 1 kursować będzie w relacji: „Gliwice Zajezdnia” – „Chorzów Stadion Śląski-linia nr 6 kursować będzie w relacji: „Bytom Szkoła Medyczna” – „Chorzów Stadion Śląski”,
linia nr 11 kursować będzie w relacji: „Ruda Śląska Chebzie Pętla” – „Chorzów Stadion Śląski”,
linia nr 13 kursować będzie w relacji: „Siemianowice Śląskie Plac Skargi” – „Katowice Jesionowa” z obsługą wagonami dwukierunkowymi,
linia nr 16 rozpocznie kursowanie od ok. godziny 22:20, realizując przejazdy na wydłużonej trasie do Siemianowic Śląskich,
linia nr 19 kursować będzie w relacji: „Bytom Stroszek Zajezdnia” – „Chorzów Stadion Śląski”,

Linie nr: 0, 23, 33 i 43 nie będą w niedzielę kursować.

W godzinach od ok. 13:30 do ok. 19:00 wstrzymane zostanie kursowanie bezpośrednich linii tramwajowych na odcinku od Zawodzia przez centrum Katowic do Brynowa, kursujących przez Plac Wolności oraz w ciągu ul. Gliwickiej, aż do zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym.

linia nr 7 kursować będzie w relacji: „Bytom Plac Sikorskiego” – „Chorzów Batory Zajezdnia” z wyjątkiem godzin wjazdu wyścigu kolarskiego do Bytomia
linia nr 14 kursować będzie w relacji: „Mysłowice Dworzec PKP” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.
linia nr 15 kursować będzie w relacji: „Sosnowiec Zagórze Pętla” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.
linia nr 20 kursować będzie w dwóch relacjach, tj.: „Katowice Szopienice Pętla” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia” oraz „Chorzów Rynek” – „Chorzów Batory Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.
linia nr 36 będzie funkcjonować w godzinach 04:00 – 13:30. Linia na odcinku centrum Katowic – Brynów przejmie zadania linii tramwajowych nr: 1, 6, 11, 14 i 16.

Nastąpi uruchomienie tymczasowych linii tramwajowej nr 42, która kursować będzie wyłącznie podczas wstrzymania możliwości przejazdu komunikacji tramwajowej dla wyścigu kolarskiego (obsługa wagonami dwukierunkowymi), tj. w godzinach od ok. 13:30 do ok. 19:00. Będzie w relacji: „Katowice Zawodzie Zajezdnia” – „Katowice Graniczna”.

Autobusowa komunikacja zastępcza za tramwaje:

Na odcinku: „Chorzów Rynek” (stanowisko nr 3) – „Chorzów Stadion Śląski” – „Katowice Mickiewicza” w godzinach 04:30 – 22:00 funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-19.

Na odcinku „Chorzów Batory Piekarska” – „Katowice Grundmanna” w godzinach ok. 12:30 – 19:00 funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-20.

Na odcinku „Ruda Śląska Chebzie Rondo” – „Bytom Szombierki Kopalnia” funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-9 (wydłużenie relacji obecnie funkcjonującej trasy przejazdu tej linii).

Przez cały dzień na liniach autobusowych nr: 6, 820, 830, 840, wprowadzona zostanie obsługa przystanków: „Chorzów AKS” (oba kierunki), „Park Śląski Wejście Główne” (oba kierunki), „Park Śląski Ogród Zoologiczny”, „Dąb Huta Baildon” (kierunek do Chorzowa).

Ponadto w mieście Bytom, z uwagi na konieczność wyłączenia ruchu tramwajowego pod wiaduktem PKP w ciągu ul. Zabrzańskiej od ok. godziny 12:00 do ok. godziny 16:00, wprowadzone zostaną zmiany dla linii tramwajowych nr: 5, 7, 9

linia nr 5 od strony Zabrza skrócona zostanie do pętli tramwajowej w Zabrzu Biskupicach,
linia nr 7 od strony Świętochłowic skierowana zostanie do pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej Chebziu,
linia nr 9 nie będzie kursować w ww. godzinach,

Komunikacja autobusowa:

Linie autobusowe nr: 5, 27 i 43 – od ok. godziny 4:30 do ok. godziny 22:00 nie będą kursować al. Korfantego na odcinku od Pętli Słonecznej do ul. Sokolskiej. W trakcie wyłączenia z ruchu ulic na czas wyścigu kolarskiego w godzinach 13:30 – 19:00 linie te zakończą relację na przystanku „Katowice Chorzowska” (stanowisko w kier. Placu Wolności). Odjazdy w kierunku Siemianowic Śląskich realizowane będą ze stanowiska tego przystanku po przeciwnej stronie ul. Sokolskiej (nowouruchomione stanowisko). W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tych linii.

Linie autobusowe nr: 11, 61, 70, 109, 177, 600 i 657 – od godziny 4:30 do godziny 22:00 ze względu na zamknięcie skrzyżowania ulic: al. Korfantego, Katowicka, Misjonarzy Oblatów w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, przejazd przez rondo do włączenia się na swoje rozkładowe trasy, tj. linie nr: 11, 61, 70, 177, 600, 657 na przystanku „Katowice Sokolska”, a linia nr 109 na przystanku „Koszutka Kościół”. W kierunku do Dąbrówki Małej autobusy skierowane zostaną ulicami: Sokolską, Chorzowską, przejazd przez katowickie Rondo, Roździeńskiego, Bagienna, Boh. Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego i Leopolda. Przystanek „Bogucice Kościół” tymczasowo usytuowany zostanie: w kierunku centrum przy ul. Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej przy ul. Wróblewskiego. UWAGA! Od godziny 10:00 do godziny 19:30 wprowadzony zostanie dwukierunkowy przejazd tunelem katowickiego ronda. Linie autobusowe nr 11 i 657 od strony Bogucic skierowane zostaną ulicami: Katowicką, Markiefki, Wróblewskiego, Wrocławską, Boh. Monte Cassino, wjazd na ul. Bagienną, Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), Aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Mikołowski do włączenia się na przystanku „Brynów W. Pola”. Od strony Brynowa po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola” wprowadzony zostanie objazd ulicami: Mikołowską, wjazd na Węzeł Mikołowski, Aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Murckowski, Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), Bagienną, Boh. Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, Leopolda (przystanek „Bogucice Kościół” tymczasowo usytuowany zostanie w kierunku centrum przy ul. Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej – przy ul. Wróblewskiego). Dla linii autobusowych nr 70 i 109 w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, przejazd pod tunelem katowickiego ronda, wyjazd z tunelu w ul. Chorzowską na wysokości SCC do włączenia się na swoje rozkładowe trasy. Dla linii autobusowej nr 61 wprowadzony zostanie objazd od ul. Leopolda ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Bagienną, Aleją Murckowską, węzłem do Alei Murckowskiej (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) z nawrotami w rejonie ul. Porcelanowej.

Kursowanie linii nr 600 zostanie zawieszone.

Zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji publicznej dla potrzeb Nutella Mini Tour de Pologne Katowice 2017 oraz Tour de Pologne 2017, tj. od godziny 10:00 do ok. godziny 19:30:

Linie autobusowe nr: 6, 820, 830 i 840 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Dąb Huta Baildon” skierowane zostaną na ul. Grundmanna, gdzie linie te będą kończyć trasę przejazdu. Przystankiem początkowym dla tych linii będzie przystanek „Katowice Grundmanna” (lokalizacja przy skrzyżowaniu ul. Grundmanna i Gliwickiej). W kierunku powrotnym ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie przejazdu, tj.: „Załęże Pośpiecha”, „Załęże Kościół”, „Załęże Janasa”, „Załęże Dwór”.

Dla linii autobusowych nr: 40, 801, 807, 808, 814, 815 i 835 po obsłudze przystanków „Dąbrówka Mała Centrum Handlowe” i „Dąbrówka Mała Pawilon Agata” linie skierowane zostaną Aleją Murckowską (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) z nawrotami w rejonie ulicy Porcelanowej.
Dla linii autobusowej nr 30 wprowadzony zostanie przejazd tunelem katowickiego ronda, bez obsługi przystanków: „Katowice Aleja Korfantego”, „Katowice Strefa Kultury NOSPR”, „Katowice Strefa Kultury”.

Dla linii autobusowych nr: 76, 77 i 149 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Zawodzie Pętla”. Przystanek ten stanowić będzie zakończenie oraz początek trasy tych linii.
Zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji publicznej dla potrzeb zasadniczego wyścigu kolarskiego, tj. od godziny ok. 13:30 do ok. godziny 19:00.

Linie autobusowe nr: 9, 10, 12, 37, 46, 48, 297 i 689 po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola” wprowadzone zostaną następujące relacje:

linie autobusowe nr: 9 i 10 skierowane zostaną do przystanku „Osiedle Witosa Kossutha”,
linie autobusowe nr: 12, 37, 46, 48, 689 dokonywać będą nawrotów na Węźle Mikołowskim,
linia autobusowa nr 297 skierowana zostanie do przystanku „Obroki MPGK”.

Linie autobusowe nr 7 i 23 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Dąb Huta Baildon” skierowane zostaną w ul. Grundmanna, gdzie zakończą trasę przejazdu. Przystankiem początkowym dla tych linii będzie przystanek „Katowice Grundmanna” (lokalizacja przy skrzyżowaniu ul. Grundmanna i Gliwickiej). W kierunku powrotnym ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie przejazdu, tj.: „Załęże Pośpiecha”, „Załęże Kościół”, „Załęże Janasa”, „Załęże Dwór”.

Dla linii autobusowych nr 0 i 50 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Katowice Chorzowska” (stanowisko w kier. Placu Wolności). Odjazdy w kierunku Siemianowic Śląskich realizowane będą ze stanowiska tego przystanku zlokalizowanego po przeciwnej stronie ul. Sokolskiej (nowouruchomione stanowisko). W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tych linii.

Dla linii nr 110 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Dąb Huta Baildon” W kierunku powrotnym do Siemianowic Śląskich autobusy dokonywać będą przejazdu ulicami: Chorzowską, Sokolską, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Huta Baildon” (kierunek do Siemianowic Śląskich). W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tej linii.

Dla linii autobusowych nr: 120, 130, 177, 632 i 880 po obsłudze przystanku „Katowice Osiedle Kopalni Wujek” linie skierowane zostaną do przystanku „Brynów W. Pola” z nawrotami na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska, Brynowska i Ligocka. Linia nr 177 skierowana zostanie autostradą A4 do włączenia się na swoje rozkładowe trasy.

Dla linii autobusowej nr 672 wprowadzona zostanie trasa przejazdu, tj. po obsłudze przystanku „Kolonia Zuzanna [n/ż]” skierowana zostanie ulicami: Aleją Górnośląską do ul. Francuskiej (zjazd koło Komendy Miejskiej Policji, przez rondo Fieldorfa-Nila) do przystanku „Katowice Francuska”. W kierunku powrotnym autobusy tej linii po obsłudze przystanku „Katowice Powstańców Przychodnie” dokonywać będą przejazdu ulicami: Powstańców, Francuską (obsługa przystanku „Katowice Francuska Sąd” oraz „Katowice Komenda Policji”), wjazd na Aleję Górnośląską.

Dla linii autobusowych nr 673 i 674 wprowadzona zostanie trasa przejazdu ulicami:

linia autobusowa nr 673 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” autobusy pojadą tunelem katowickiego Ronda, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon”. W kierunku Murcek po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” linia skierowana zostanie tunelem katowickiego Ronda, Roździeńskiego, Murckowską, gdzie włączy się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Zawodzie Waleriana”,
linia autobusowa nr 674 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Katowice Cmentarz Komunalny” skierowana zostanie trasą linii nr 673, tj. Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), następnie dokona przejazdu tunelem katowickiego ronda, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon”. W kierunku do Giszowca po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” linia skierowana zostanie tunelem katowickiego Ronda, Roździeńskiego, Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Kolonia Zuzanna [nż]”.
Linia autobusowa nr 910 funkcjonować będzie na skróconej trasie przejazdu, obsługując przystanki: „Katowice Dworzec”, „Katowice Jagiellońska”, „Katowice Powstańców Przychodnie”, „Katowice Francuska Sąd”, „Katowice Francuska” i „Katowice Dworzec”.

Linia autobusowa nr 920 po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana” (dwukierunkowa obsługa) z nawrotami na węźle drogowym al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna.

Kursowanie linii autobusowych nr: 115, 193, 296, 600 i 930 w godzinach 13:30 – 19:00 zostanie zawieszone.

Osoby chcące dojechać do niżej wymienionych dzielnic i miejscowości powinny kierować się w następujące rejony śródmieścia:

Kierunek: Ligota, Panewniki, Ochojec, Piotrowice, Kostuchna (linie autobusowe nr: 9, 10, 11, 12, 37, 46, 48, 297, 689) – przystanek „Brynów W. Pola”, zlokalizowany przy ul. Mikołowskiej.
Dzielnice: Giszowiec, Nikiszowiec, Murcki (linie autobusowe nr: 673, 674, 920) – przystanek „Zawodzie Walerina” zlokalizowany przy Alei Murckowskiej.
Kierunek: Chorzów, Bytom, Gliwice, Świętochłowice, Zabrze (linie autobusowe nr: 6, 7, 23, 820, 840) – przystanek „Katowice Grundmanna”, zlokalizowany przy ul. Grundmanna, w rejonie skrzyżowania z ul. Gliwicką.
Kierunek:Mysłowice oraz katowickie dzielnice: Zawodzie, Janów i Wilhelmina (linie autobusowe nr: 30, 76, 77, 149) – przystanek „Zawodzie Pętla”.
Siemianowice Śląskie (linie autobusowe nr: 0, 5, 27, 43, 50) – przystanek „Katowice Chorzowska” oraz „Katowice Stęslickiego”.
Kierunek: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin (linie nr: 40, 801, 807, 808, 814, 815, 835) – przystanek „Zawodzie Waleriana”, zlokalizowany przy Alei Murckowskiej.
Poniżej przedstawiamy trasę przejazdu do zasadniczej części etapu II, tj. miasta Katowice:

Miasto Tarnowskie Góry (planowana godzina startu oraz przejazdu: 13:20-13:30): ul. Wyspiańskiego, DK11 Obwodnica, ul. Pyskowicką, ul. Wyszyńskiego, wjazd do gminy Zbrosławice (planowana godzina przejazdu: 13:33-13:40), wjazd do miasta Tarnowskie Góry (planowana godzina przejazdu: 13:42-13:56), ul. Witosa, ul. Długą, ul. Gliwicką, DK11 Obwodnica, ul. Legionów, Rynek, ul. Nakielską, ul. Lasowicką, Nowe Chechło (planowana godzina przejazdu: 13:55-13:58), Świerklaniec (planowana godzina przejazdu: 14:00-14:05), ul. Parkowa – wjazd do miasta Piekary Śląskie (planowana godzina przejazdu: 14:05-14:19) ul. Tarnogórską, ul. Bytomską, ul. Ziętka, ul. Jana Pawła II, ul. 27 Stycznia – wjazd do Bobrownik (planowana godzina przejazdu: 14:16-14:23): ul. Polną – wjazd do Wojkowic (planowana godzina przejazdu: 14:23-14:27): ul. Starą – ponowny wjazd do miasta Piekary Śląski (planowana godzina przejazdu: 14:26-14:48): ul. Sobolewskiego, ul. Przyjaźni, ul. Bednorza, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Oświęcimską, ul. Wyszyńskiego, ul. K. Miarki, ul. Podmiejską – wjazd do miasta Bytom (planowana godzina przejazdu: 14:48-15:01): ul. Dworską, Powstańców Śląskich, ul. Witczaka, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego, przejazd przez Plac Jana III Sobieskiego, ul. Kolejową, przejazd pod wiaduktem PKP w ciągu ul. Zabrzańskiej, ul. Łagiewnicką, ul. Św. Piotra – wjazd do miasta Chorzów (planowana godzina przejazdu: 14:56-15:15): ul. Łagiewnicką, ul. Krzyżową, ul. Styczyńskiego, ul. Filarową, ul. Krakusa, ul. Katowicką, ul. Stabika, ul. Legnicką, ul. Główną, ul. Michałowicką – wjazd do miasta Siemianowice Śląskie (planowana godzina przejazdu: 15:10-15:25): ul. Maciejkowicką, ul. Michałowicką, ul. 1 Maja, ul. Śląską, ul. Katowicką – wjazd do miasta Katowice na zasadniczą trasę przejazdu wyścigu kolarskiego (planowana godzina wjazdu: 15:19): al. Korfantego.

Nadmieniamy, że podane godziny przejazdu wyścigu kolarskiego w rejonach ww. ulic poprzedzone zostaną wcześniejszymi wyłączeniami ruchu kołowego, które określane są przez zarządców dróg na ok. 60 minut przed godziną przyjazdu i ok. 60 minut po godzinie przejazdu wyścigu.

Na czas poszczególnych odcinków II etapu wyścigu wprowadzone zostaną także zmiany w komunikacji miejskiej w następujących miastach: Piekary śląskie, Bobrowniki, Wojkowice, Bytom, Chorzów i Siemianowice Śl. Dotyczyć one będą:

linie nr: 42, 85, 91, 114, 148, 192, 227, 608 i 820 w Bytomiu w godzinach od ok. 10:00 do ok. 12:45 i od ok. 15:15 do ok. 17:30 będą kursowały w rejonie placu Sobieskiego (w kierunku przystanku „Bytom Dworzec”) objazdem ulicami: Korfantego, Smolenia i Chrobrego z tymczasową obsługą przystanków: „Bytom Plac Sobieskiego” przy ulicy Smolenia 35 i „Bytom Chrobrego [n/ż]” przy ulicy Chrobrego,
linie nr: 14, 20, 39, 92, 132, 169, 623, 750 i 850 będą kursowały w Bytomiu w godzinach 12:45 – 15:15 na trasie skróconej, z przebiegiem do Bytomia od ulicy Wrocławskiej, ulicami: Chrzanowskiego i Tarnogórską (przy tej ulicy zostanie zlokalizowany tymczasowy przystanek końcowy „Bytom Tarnogórska”, przy ogrodzeniu boiska gimnazjum). Kursy z Bytomia będą przebiegały od ulicy Tarnogórskiej, ulicami: Aleja Legionów, Olimpijska, Łużycka do ulicy Wrocławskiej, z obsługą przystanku „Bytom Stadion”; linia nr 92 w godzinach 12:45 – 16:15 będzie kursowała tylko na odcinku Zabrze Helenka –Bytom Tarnogórska, tj. bez obsługi Łagiewnik i Chorzowa                                                        – linie nr: 20, 80 i 820 w godzinach 12:00 – 15:00 będą miały utrudniony przejazd na terenie Tarnowskich Gór (wg informacji MZKP),
– linie nr: 17, 19, 94 i 820 będą kursowały w Bytomiu w godzinach 12:45 – 15:15 na trasie skróconej, z przebiegiem do Bytomia od ulicy Strzelców Bytomskich, ulicami: Chrzanowskiego i Tarnogórską (przystanek końcowy jak wyżej). Kursy z Bytomia będą przebiegały od ulicy Tarnogórskiej, ul. Aleja Legionów do ul. Strzelców Bytomskich, z obsługą przystanku „Bytom Legionów [n/ż]”. Równocześnie na terenie Radzionkowa i Bytomia trasa linii nr 94 ulegnie tymczasowej zmianie w obu kierunkach, z przebiegiem od ulicy Kużaja w Radzionkowie, ulicami: Sikorskiego i Strzelców Bytomskich z obsługą wszystkich istniejących przystanków autobusowych przy tych ulicach. Nie będą obsługiwane przystanki: „Radzionków Rojca Muzeum Chleba”, „Radzionków Rojca Baza Paliw”, „Radzionków Rojca Szarlejka [n/ż]”, „Bytom Dworska [n/ż]”, „Bytom Baza Transportowa [n/ż]” i „Bytom Dom Pogrzebowy”; linia nr 820 w godzinach 12:45 – 16:15 będzie kursowała tylko na odcinku Tarnowskie Góry – Bytom Tarnogórska, tj. bez obsługi Rozbarku, Chorzowa i Katowic,
linie nr: 118, 146 i 183 będą kursowały w Bytomiu w godzinach 12:45 – 15:15 na trasie skróconej, z przebiegiem od ulicy Zabrzańskiej do tymczasowego przystanku końcowego „Bytom Szombierki Kopalnia” przy ulicy dojazdowej do Szybu „Krystyna” dawnej kopalni „Szombierki”, gdzie autobusy tych linii będą zawracały i odbywały postój,
linie okrężne nr 127, 227, 608 i 708 w godzinach 12:45 – 15:15 nie będą kursowały, autobusy tych linii będą odbywały postój na przystanku „Bytom Dworzec”,
linia nr 201 będzie kursowała w Bytomiu w godzinach 12:45 – 15:15 na trasie skróconej do przystanku „Bytom Łagiewniki Targowisko” przy ulicy Ostatniej, gdzie na pobliskim parkingu autobusy tej linii będą zawracały i odbywały postój,
linia nr 73 w godzinach 12:15 – 15:15 będzie kursowała na trasie skróconej Bytom Stroszek – „Radzionków Rojca Szarlejka [n/ż]” w obu kierunkach, tj. bez obsługi Piekar Śl.,
linie nr: 52, 114, 148, 185 i 700 w godzinach 12:15 – 15:15 nie będą kursowały,
– linie nr 164 i 264 w godzinach 12:30 – 15:45 nie będą kursowały,
– linie nr: 24, 25, 99 i 104 w godzinach 12:45 – 15:15 będą kursowały na trasie skróconej: „Będzin Kościuszki” – „Wojkowice Park” w obu kierunkach, bez obsługi dzielnic: Żychcice i Kamyce w Wojkowicach oraz Piekar ŚL. i Bytomia,
linia nr 42 w godzinach 12:15 – 15:15 będzie kursowała na trasie skróconej w Bytomiu i Piekarach ŚL., z przebiegiem w obu kierunkach od skrzyżowania ulic: Wrocławskiej i Tarnogórskiej w Siemianowicach ŚL, ulicą Frenzla (DK 94) i Harcerską w Piekarach ŚL. (bez obsługi Dąbrówki Wielkiej i Brzezin Śl., ale z obsługą wszystkich istniejących przystanków autobusowych na trasie tymczasowej) oraz ulicą Siemianowicką w Bytomiu do ulicy Katowickiej (rejon przystanku tramwajowego „Bytom Głęboka”), gdzie na tymczasowym przystanku „Bytom Pogoda” przy ulicy Katowickiej nastąpi postój na jezdni poza torowiskiem; powrót z ulicy Katowickiej nastąpi ulicami: Matejki i Chorzowską do ulicy Siemianowickiej,
linia nr 91 będzie kursowała w godzinach 12:15 – 15:45 w obu kierunkach na trasie skróconej „Sosnowiec Urząd Miasta” – „Siemianowice Śl. Powstańców Pętla” (postój i zawracanie), bez obsługi dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach ŚL. oraz Piekar ŚL. i Bytomia,
linie nr 721 i 722 w godzinach 12:45 – 15:30 nie będą obsługiwały przystanku „Bobrowniki Dobieszowice Skrzyżowanie”,
– linie autobusowe obsługujące Siemianowice Śląskie w godzinach 14:30 – 15:45 nie będą kursowały – linie autobusowe obsługujące Chorzów w godzinach 13:30 – 16:15 nie będą kursowały
– linie organizowane przez MZKP w Tarnowskich Górach i obsługujące równocześnie teren KZK GOP, tj. nr: 5, 17, 19, 53, 83, 85, 94, 158, 179, 192 i 780 na terenie Tarnowskich Gór, gminy Świerklaniec, Piekary ŚL. gminy Bobrowniki, Wojkowic, Bytomia, Chorzowa, Siemianowic ŚL. i Katowic będą kursowały według informacji przygotowanej przez MZKP Tarnowskie Góry (strona internetowa MZKP).

W przypadku linii autobusowych, których trasy ulegną skróceniu, godziny odjazdów w obu kierunkach na pozostałych odcinkach tras nie ulegną zmianie. Jak widzicie, w niedzielę komunikacja miejska zostanie dosłownie przewrócona do góry nogami i planując korzystanie z niej warto przeanalizować czekające nas utrudnienia, by nie dostać się w miejsca, których możemy nie brać pod uwagę przy planowaniu naszej podróży.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *