Wybrano wykonawcę budowy węzła Ligota

Źródło: UM Katowice

Znany jest już wykonawca jednego z trzech węzłów przesiadkowych w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego
„Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych”, węzeł Ligota zostanie zrealizowany przez spółkę Skanska. Wykonawca ma teraz 12 miesięcy na wykonanie zadania.


W postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert. Spośród wszystkich firm, Skanska otrzymała maksymalną liczbę punktów w obowiązującym kryterium a jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zakładana wartość inwestycji – 10 374 705,30 zł netto

1. Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A.; Cena brutto 10 860 280,35 zł – Wykonawca uzyskał 89,843 pkt .
2.Budimex S.A.; Cena brutto 10 996 563,06 zł – Wykonawca uzyskał 89,637 pkt.
3. Skanska S.A.; Cena brutto 9 097 241,14 zł – Wykonawca uzyskał 100 pkt.
4. Lider Konsorcjum: Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych Sanel Sp. z o. o., Partner Konsorcjum: ZRD i TZ Romus Jerzy Musiał, Maciej Rotyński S. J.; Cena brutto 12 140 151,68 zł
5. Lider Konsorcjum: Balzola Polska Sp. z o. o., Partner Konsorcjum: Construcciones y Promociones Balzola S.A. Avenida Sabino Arana; Cena brutto 9 628 454,95 zł – Wykonawca uzyskał 96,69 pkt.
6. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.; Cena brutto 7 366 440,27 zł

Kryterium oceny poszczególnych ofert:
– cena ofertowa 60%;
– doświadczenie osób 30%;
– czas usunięcia wady w zakresie obsługi gwarancyjnej 10%;

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *