Otwarty dostęp, otwarte możliwości

Prezes UTK wydał decyzje w sprawie otwartego dostępu na przewozy międzywojewódzkie dla PKP Intercity S.A. oraz Arriva RP Sp. z o.o. Daje to uprawnienie do uruchomienia nawet do 175 komercyjnych pociągów. Po wprowadzeniu obowiązku dla przewoźnika o przyznanie otwartego dostępu dla swoich planowanych kursów coraz więcej firm chce wyjść poza regiony dotychczas przez nich obsługiwane. Przykładem niech będzie ostatni wniosek Arrivy.


Przepisy

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym by realizować połączenia komercyjne na trasie krajowej i międzynarodowej wymagana jest decyzja Prezesa UTK o otwartym dostępie. Dopiero mając taką decyzję można ubiegać się o dostęp do infrastruktury kolejowej. Regulacje te nie obowiązują połączeń na które podpisano umowę o świadczenie usług publicznych z organizatorem publicznego transportu zbiorowego (czyli np. połączeń Kolei Śląskich na terenie naszego województwa „ustalonych” w rozkładzie jazdy z organizatorem transportu zbiorowego czyli Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego)

Wcześniej, dla wniosków złożonych do UTK decyzja w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej każdorazowo poprzedzona była analizą wpływu przyznania otwartego dostępu na warunki ekonomiczne usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na tej samej linii.

Podczas analizy Prezes UTK brał pod uwagę zarówno potencjalne korzyści dla pasażerów wynikające z rozwoju konkurencji na polskim rynku kolei, w tym m.in. zwiększenie liczby dostępnych połączeń, atrakcyjność oferty dla osób, które dotychczas nie korzystały z transportu kolejowego, skomunikowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie lub obszarów z niezadowalającą ofertą przewozową, jak i ryzyka związane z potrzebami pasażerów korzystających z już dostępnych pociągów oraz natężeniem ruchu na linii kolejowej.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzone zostało, że proponowana przez wnioskodawcę oferta nastawiona jest na przejęcie pasażerów pociągów służby publicznej na tej samej linii i nie wniesie „wartości dodanej” do przewozów kolejowych na danej linii, a doprowadzi do spadku przychodów operatora, co skutkowałoby koniecznością ograniczenia jednolitej i spójnej oferty przewozów służby publicznej, wydawana była decyzja odmawiająca wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

W przypadku wniosków, dla których analiza wykazała, że oferta stanowić będzie uzupełnienie przewozów służby publicznej i przyniesie korzyści w rozwoju rynku kolejowych przewozów pasażerskich, przewoźnikowi została wydana decyzja pozytywna przyznająca otwarty dostęp na trasie krajowej.

Praktyka

W praktyce wygląda to teraz tak. Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły ostatnio wnioski PKP Intercity oraz Arriva RP dotyczące przyznania krajowego otwartego dostępu na przewozy międzywojewódzkie. Prezes UTK po przeprowadzonej analizie według przedstawionych wyżej kryteriów wydał pozytywne decyzje w sprawie otwartego dostępu. Jej podstawą jest fakt, że realizacja proponowanych połączeń wpłynie na zwiększenie dostępności transportowej kraju. Chodzi w szczególności o połączenie mniejszych ośrodków gospodarczych z aglomeracjami i dużymi miastami.

Pozytywne decyzje wydano obu przewoźnikom i w przypadku PKP Intercity który wystąpił o otwarty dostęp na poniższe trasy w terminie 10 grudnia 2017 – 8 grudnia 2018 wygląda to tak (tłustym drukiem zaznaczyliśmy relacje przechodzące przez obszar województwa śląskiego):

Zakopane – Kołobrzeg – Zakopane
Łódź Kaliska – Hel –  Łódź Kaliska
Łódź Kaliska – Łeba – Łódź Kaliska
Ustka – Słupsk – Ustka
Warszawa Wschodnia – Szczecin Główny – Warszawa Wschodnia
Łódź Fabryczna – Gdynia Główna – Łódź Fabryczna
Rzeszów Główny – Gdynia Główna – Rzeszów Główny
Katowice – Kołobrzeg – Katowice
Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia
Warszawa Wschodnia – Chałupki (gr.) – Warszawa Wschodnia (przez Tychy i Mikołów)
Gdynia Główna – Gliwice – Gdynia Główna
Gdynia Główna – Zebrzydowice (gr.) – Gdynia Główna
Terespol  (gr.) – Zebrzydowice (gr.) – Terespol  (gr.)
Bielsko Biała Główna – Gdynia Główna – Bielsko Biała Główna
Kraków Główny – Zebrzydowice (gr.) – Kraków Główny
Gdynia Główna – Kunowice (gr.) – Gdynia Główna
Warszawa Wschodnia – Zielona Góra – Warszawa Wschodnia
Terespol  (gr.) – Kunowice (gr.) – Terespol  (gr.) (dwie decyzje z różnym przebiegiem tras)
Gdynia  Główna – Zielona Góra – Gdynia  Główna

Arriva planuje przewozy międzywojewódzkie

Jeśli chodzi o Arrivę, to prezes UTK wydał 5 decyzji przyznających jej otwarty dostęp. I choć przewoźnik ten nie ma nic wspólnego z naszym regionem, chcemy zaprezentować cztery trasy, na których w przyszłości, w terminach określonych we wnioskach pojawią się pociągi tej firmy. To właśnie pokazuje, po co tak naprawdę warto się starać o przyznanie możliwości wykonywania połączeń pasażerskich. Arriva RP jeździ praktycznie wyłącznie po torach województwa kujawsko-pomorskiego, ale w przyszłości przewoźnik chce komercyjnie obsługiwać następujące szlaki:

1. Wrocław Główny – Szczecin Niebuszewo – Wrocław Główny (przez Zieloną Górę) – od  1 września 2019 do 31 sierpnia 2024
2. Wejherowo – Chełm – Wejherowo – od 14 grudnia 2020 do 13 grudnia 2025
3. Łódź Fabryczna – Chełm – Łódź Fabryczna – od 14 grudnia 2020 do 13 grudnia 2025
4. Wejherowo – Kielce Białogon – Wejherowo – od 10 grudnia 2018 do 9 grudnia 2023

 

One comment

  1. W sumie nie byłoby źle, gdyby Koleje Śląskie miały powiedzmy dwie pary dziennie pociągów do Warszawy i jakiś pociąg Katowice – Przemyśl po zakończeniu remontu trasy…

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *