MZK Opole z nową zajezdnią

Materiały UM Opole

Pod koniec kwietnia nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.” Jest to pierwsze przedsięwzięcie na tak ogromną skalę w historii Spółki.


28 kwietnia br. oficjalnie została podpisana umowa na przebudowę i modernizację zajezdni Miejskiego Zakładu Komunalnego w Opolu. Na inwestycję przeznaczono 35 mln zł. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. obejmuje: budowę hali diagnostyczno-obsługowej do codziennej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów, przebudowę placów parkingowych i dróg komunikacyjnych, przebudowę i modernizację stacji paliw i wszystkich instalacji paliwowych, rozbudowę i modernizację istniejącej hali obsług technicznych i napraw bieżących oraz wszystkie instalacje i infrastrukturę podziemną. Realizacja potrwa aż do 2019 roku.

Materiały UM Opole

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *