Polak pociągiem jedzie w roku razy..

W 2016 roku z usług kolei w Polsce skorzystało 292,5 mln pasażerów. To o 12 mln więcej niż rok wcześniej. Dla celów statystycznych Urząd Transportu Kolejowego zdefiniował wskaźnik wykorzystania jako iloraz liczby pasażerów kolei przez liczbę mieszkańców kraju. Wskaźnik liczony w ten sposób w ubiegłym roku wyniósł 7,6. Oznacza to, że statystycznie każdy Polak ośmiokrotnie podróżował pociągiem w ciągu roku


Liczby są bezwzględne.  Coraz więcej osób podróżuje w Polsce koleją. Jednak jeśli chodzi o wykorzystanie kolei nadal jesteśmy poniżej średniej europejskiej.Średnia europejska jest jednak wyższa i wynosi 19 przejazdów, czyi nasze 7,6 przejazdów rocznie nie wygląda efektownie na tle całego kontynentu.

UTK na podstawie tych danych przygotował analizę zatytułowaną „Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce”. Zaprezentowano w niej wskaźniki wykorzystania kolei pasażerskich, gęstość linii kolejowych, średnią dobową liczbę pociągów na 1 km linii kolejowych czy proporcje przewozów koleją w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego. Analiza wskaźnika wykorzystania kolei pasażerskich oraz porównanie go do średniej europejskiej wskazuje, że w Polsce należy szukać rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności kolei z samochodami osobowymi.

Najważniejszym czynnikiem zachęcającym do korzystania z kolei jest oferta odpowiednio dostosowana do potrzeb mieszkańców, w tym przede wszystkim przemyślana konstrukcja rozkładu jazdy czyli m.in. odpowiednia częstotliwość kursowania pociągów. W przeciwnym razie alternatywą pozostanie jedynie transport drogowy, który jest nie jest ani tak bezpieczny ani tak ekologiczny jak kolej – ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W najbliższym czasie UTK opublikuje również analizę zawierającą szczegółowe opracowanie dla każdego województwa. Analizę „Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce” można pobrać TUTAJ.

2 komentarze

  1. Mizernie Śląskie wygląda – największa gęstość, a dopiero 7 pozycja. Nawet w opolskim i … małopolskim jest lepiej.

  2. Gęstość sieci poniemiecka ale jakość jest radziecka. Dlaczego kolejność inwestycji infrastrukturalnych jest „antyekonomiczna”? Przecież dziecko wie, że jedynym obszarem Polski z charakterystyką zbliżoną do europejskiej są województwa śląskie i małopolskie. Dlatego pewnie stosunek nakładów na infrastrukturę do długości sieci jest najniższy. Brawo mądrale z PLK i MIB!!!!!!!!!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *