Do Głogowa szybciej, do Lubina ponownie

Fot. PKP PLK

Dzisiaj ponownie zaglądamy do województwa dolnośląskiego bo tam ekipy remontowe nie próżnują. W najlepsze trwają remonty na linii kolejowej nr 273, czyli popularnej „Nadodrzance”, łączącej Wrocław z Zieloną Górą, a niebawem prace modernizacyjne rozpoczną się na linii nr 289, mające na celu powrót ruchu pasażerskiego do Lubina. 


Coraz trudniej znaleźć linię kolejową w tym regionie, gdzie nie zrobiono, bądź nie jest w trakcie, bądź nie planuje się przyzwoitego remontu.

Linia kolejowa nr 273 (Nadodrzanka)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na roboty między Wołowem a Małowicami Wołowskimi oraz Grębocicami a Głogowem. Szacunkowa ich wartość wyniesie około 64 mln zł. W ramach inwestycji przebudowane będą perony w:

 • Orzeszkowie,
 • Małowicach Wołowskich,
 • Grębocicach,
 • Krzeptowie.

Prace zapewnią dostęp do kolei osobom niepełnosprawnym. Perony będą wyższe oraz wyposażone w nowe wiaty, ławki i oświetlenie. Tablice informacyjne ułatwią orientację podróżnym.

Podstawowy zakres prac związany jest jednak z kompleksową wymianą 23 km toru. Wymienione zostaną rozjazdy i zainstalowane nowe urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów. Prace na 12 przejazdach kolejowo-drogowych szlaku Wołów – Małowice Wołowskie zwiększą poziom bezpieczeństwa pasażerów pociągów i kierowców. Przebudowanych zostanie 25 obiektów inżynieryjnych, w tym 2 wiadukty i most. Efektem będzie dostosowanie ich do większych obciążeń i zapewnienie sprawnego przewozu większych ładunków. Składy pasażerskie będą mogły kursować z prędkością 120 km/h, a towarowe 100 km/h. PKP PLK podpisać umowę w połowie roku. Zakończenie prac przewidziano w czwartym kwartale 2018 r.

Warto tu dodać, że już w zeszłym roku zarządca infrastruktury przebudował perony na stacjach:

 • Głogów Huta,
 • Brzeg Głogowski,
 • Czerna.

Dodatkowo zakończony remont obiektów między Zieloną Górą a Czerwieńskiem znacznie usprawnił przejazd pociągów w okolicach Zielonej Góry. Łączny koszt prac na Nadodrzance w 2016 roku to prawie 100 mln zł.

Ruch panuje też na innych fragmentach tego ważnego szlaku. Do końca czerwca potrwają prace na torze numer 1 na odcinku Rudna Gwizdanów – Grębocice. Tory zostaną przystosowane dla ruchu pociągów pasażerskich z maksymalną prędkością do 120 km/h (towarowe do 100 km/h). Po zrealizowaniu prac maksymalna prędkość po obu torach na odcinku Rudna Gwizdanów – Głogów będzie wynosić 120 km/h.

Linia kolejowa nr 289

Z kolei cztery oferty wpłynęły do PKP PLK S.A. na modernizację linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów. Prace za 230 milionów złotych mają pozwolić na powrót pociągów pasażerskich do Lubina.

W lutym PKP PLK ogłosiły przetarg na opracowanie projektu oraz przeprowadzenie prac na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów. Stan techniczny linii jest w znacznej mierze niezadowalający i zły. Na wielu odcinkach wprowadzone zostały liczne ograniczenia prędkości jazdy wynikające ze złego stanu nawierzchni torowej. Prędkości jazdy pociągów ograniczono miejscami do 20 km/h. Powoduje to duże wydłużenia czasu przejazdu pociągów oraz istotne ograniczenie zdolności przepustowej tej linii, na której ruch pociągów został zawieszony 1 września 2010 roku.

Realizacja projektu obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów od km 0,312 do km 39,066. Prace budowlane mają poprawić prędkość do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h – dla pociągów towarowych. Planowana jest budowa nowego przystanku Lubin Stadion. Będzie położony w odległości ok. 1,5 km od stacji Lubin Górniczy (w stronę Rudnej).

Niespełna tydzień temu PKP PLK S.A. otworzyła koperty w przetargu na wybór wykonawcy. Wpłynęły cztery oferty, wszystkie poniżej kosztorysu oszacowanego na 298 mln złotych brutto:

 • Konsorcjum Track Tec Construction/Infrakol – 230,9 mln złotych,
 • Torpol – 233,7 mln zł,
 • Trakcja PRKiI – 244,6 mln,
 • ZUE – 272,5 mln.

Warto jednak podkreślić termin realizacji decyduje o wyborze aż w 30 procentach wartości oferty i tutaj najkrótszy czas realizacji (24 miesiące) zaproponował Torpol. Pozostali: Track Tec i Infrakol (27 miesięcy), Trakcja (26 miesięcy), ZUE (30 miesięcy). Pozostałe kryteria wyznaczona przez zamawiającego to cena – 60% oraz 10% dla doświadczenie personelu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *