Linia Gliwice – Maciejów Północny do rewitalizacji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację linii kolejowej nr 711 Maciejów Północny – Gliwice T4 wraz z robotami towarzyszącymi w ramach programu prowadzonego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”


Wykonawca, wyłoniony w ramach wartego 11 milionów złotych netto przetargu, zobowiązany zostanie do opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej, wykonania robót budowlanych oraz opracowania dokumentacji powykonawczej dla inwestycji.

Prace na tej niespełna dwukilometrowej linii obejmą wymianę nawierzchni toru i rozjazdów, wraz ze wzmocnieniem podtorza i profilowaniem ław torowiska oraz przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowych i urządzeń energetycznych. Celem rewitalizacji jest likwidacja istniejących ograniczeń i przywrócenie prędkości konstrukcyjnej 60 km/h, przy dopuszczalnym nacisku na oś wynoszącym 221 kN.

Rozpisany przetarg nie uwzględnia wymiany sieci trakcyjnej, ponieważ wymieniono ją w 2016 roku. Wszystkie prace związane z opisywaną inwestycją powinny zakończyć się do 31 października 2018 roku.

Kryterium oceny ofert stanowić będą:

  • cena brutto – 90%,
  • okres gwarancji – 10%

Oferty w przetargu można składać do 28 kwietnia 2017 roku.

2 komentarze

  1. Nie rozumiem. Jak to jest, że na 2km linii kolejowej nr.711 znalazło się 11mln złotych na remont, a nie ma pieniędzy na remont linii kolejowych 142, 652 i 704 (to też odcinki 2-3km) które pozwoliły by przekierować pociągi towarowe z Katowic. A tu w godzinach szczytu na dworcu w Katowicach widzi się śmierdzące benzyną cysterny, węglarki, kontenery czy kopcącego Gagarina.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *