POLREGIO z umową w Dolnośląskim

Po prawie trzymiesięcznych negocjacjach w sprawie wysokości rekompensaty za wykonaną pracę przewozową, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego porozumiał się z spółką Przewozy Regionalne. W rezultacie zawartego porozumienia zostanie podpisana z Przewozami Regionalnymi umowa wieloletnia na świadczenie przewozów pasażerskich na Dolnym Śląsku na korzystnych dla województwa warunkach.


Od początku roku przewoźnik POLREGIO woził pasażerów po województwie dolnośląskim bez ważnej umowy. Powodem takiej sytuacji był brak porozumienia pomiędzy przewoźnikiem a urzędem marszałkowskim co do wysokości dofinansowania na usługi przewozowe o których pisaliśmy – powtórka z rozrywki.

Przedwczoraj, tj. 15.03.2017 r., Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego zakończył negocjacje z państwową spółką kolejową Przewozy Regionalne zawierając z prezesem spółki, Krzysztofem Zgorzelskim porozumienie, dzięki któremu nie dojdzie do strajku kolejarzy, a przewozy pasażerskie realizowane przez POLREGIO nie będą zagrożone.

W ramach zawartej na lata 2017-2020 umowy POLREGIO otrzyma stałą stawkę dofinansowania. W bieżącym roku za świadczone usługi publicznego transportu zbiorowego spółka uzyska dofinansowanie w wysokości ponad 50 mln zł. W kolejnych latach kwota ta będzie uzależniona od wykonanej pracy eksploatacyjnej (38,19 mln zł w roku 2018 i 2019 oraz 27,18 mln zł w roku 2020).

Po długich negocjacjach doszliśmy do porozumienia z POLREGIO. Uzgodnienie przewiduje podpisanie przez nas umowy czteroletniej na bardzo korzystnych dla województwa warunkach finansowych i uwzględnia premiowanie efektywnej pracy spółki. Dalszy dynamiczny rozwój kolei na Dolnym Śląsku nie będzie zagrożony
– mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa odpowiedzialny za dolnośląską kolej.

Jesteśmy zadowoleni z zakończenia rozmów. Nasza umowa zostanie zawarta na satysfakcjonujących obie strony warunkach i będzie obowiązywała do roku 2020, a więc o rok dłużej, niż wstępnie zakładaliśmy – mówi Krzysztof Zgorzelski, p.o. prezesa zarządu Przewozów Regionalnych.

Zawarte porozumienie zapewnia bezpieczeństwo połączeń, uwzględnia postulaty finansowe województwa dolnośląskiego, a jednocześnie daje podstawy do planowania rozwoju przewoźnika kolejowego. Sukcesem porozumienia jest również zakończenie protestów przez związkowców Przewozów Regionalnych. Wszystkie połączenia kolejowe obsługiwane na Dolnym Śląsku przez POLREGIO będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *