KZK GOP rozbuduje System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Fot. KZK GOP

Ponad 26 mln zł KZK GOP otrzymał na rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Pod koniec lutego została podpisana stosowna umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Warto podkreślić, że partnerami projektu zostały także miasta Tychy i Bieruń.


W ramach projektu, na 462 przystankach zamontowane zostaną tablice informacji pasażerskiej, które wyświetlają rzeczywisty czas przyjazdu autobusów, tramwajów oraz, na terenie Tychów, trolejbusów. W 170 autobusach MZK Tychy zainstalowane zostaną komputery pokładowe z czytnikami kart ŚKUP. Zintegrowane one zostaną także z istniejącymi systemami ŚKUP i SDIP oraz z systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego.

Projekt SDIP II ma na celu rozbudowę istniejącego już systemu informacji pasażerskiej. Realizowany będzie na obszarze wszystkich gmin KZK GOP oraz dodatkowo na wspomnianym wyżej obszarze Tychów i Bierunia. Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 6.1 POIiŚ -Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na 43,4 mln zł. Za koszty kwalifikowalne uznano 35,3 mln zł, z czego 75% zostanie pokryte z Funduszu Spójności w ramach dofinansowania unijnego projektu. Mowa tu o kwocie 26,4 mln zł.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *