Przewozy intermodalne na fali wznoszącej

Fot. Katarzyna Przypadło
W 2016 r. przetransportowano koleją ponad 12,8 mln ton ładunków w przewozach intermodalnych. Jest to najlepszy wynik w historii jaki osiągnął ten segment rynku. Pod względem masy przewiezionych ładunków 2016 rok był lepszy od 2015 prawie o 25%.


Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2016 roku wzrosła o ponad 2,4 mln ton w porównaniu do roku 2015. Praca przewozowa wzrosła o ponad 0,7 mld tono-km w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Istotnie wzrosła też liczba przewożonych jednostek jak i TEU. W strukturze przewożonych jednostek, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe.

Dla dalszego rozwoju przewozów intermodalnych konieczne są działania wspierające ten segment rynku.

– Miniony rok można ocenić jako dobry i jednocześnie pozwalający patrzeć perspektywicznie w przyszłość. Ważne, by wpierać rozwój transportu intermodalnego przez zagwarantowanie mu na wiele lat odpowiedniej ulgi – ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej transport intermodalny stanowi ważną gałąź w przewozach towarowych i jest realną alternatywą dla mniej bezpiecznego środka transportu jakim są przewozy drogowe.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował krótkie opracowanie dotyczące przewozów intermodalnych w 2016 r. Analizie poddano podstawowe parametry charakteryzujące ten segment rynku. Przedstawiono strukturę jednostek wykorzystywanych w transporcie intermodalnym. Pokazano również dane na temat średnich odległości w perspektywie ostatnich pięciu lat.

Analizę UTK dotyczącą transportu intermodalnego na kolei w 2016 r. można znaleźć pod TUTAJ..

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *