Inwestycje na stacji Leszczyny

Fot. Petr Štefek CC BY-SA 3.0

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na wykonanie przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Leszczyny linii kolejowej nr 149 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”. To kolejna już inwestycja na tym szlaku w ostatnich miesiącach.


W ramach tego postępowania wykonawca zostanie zobligowany do wykonania:

  • dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót, (m.in.: projektu wykonawczego) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń oraz ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów i instrukcji,
  • wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji.

Pod pojęciem robót budowlanych, w przypadku tego przetargu rozumie się m.in. zabudowę urządzeń przekaźnikowo-komputerowych, zabudowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów w stacji Leszczyny, przebudowę oświetlenia zewnętrznego czy budowę nastawni kontenerowej wraz z instalacjami zewnętrznymi.

Kryteria oceny ofert stanowić będą: cena – 90% oraz okres gwarancji/rękojmi – 10%. Chętnych na wykonanie powyższego zadania poznamy 11 kwietnia 2017 roku.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *