Kto pomoże KŚ wykonać przegląd trzech EN57AKŚ?

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie usługi części przeglądu trzeciego poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AKŚ o numerach 1178, 730, 223 w kooperacji z zamawiającym. Jest to pokłosie unieważnionego w połowie grudnia postępowania przetargowego na wykonanie przeglądu poziomu P3 sześciu jednostek EN57AKŚ.


W połowie grudnia informowaliśmy o tym, że Koleje Śląskie unieważniły przetarg na wykonanie usługi trzeciego poziomu utrzymania jednostek EN57AKŚ. Stało się tak, ponieważ NEWAG S.A. chciał za wykonanie usługi ponad siedmiokrotnie więcej niż wynosił budżet KŚ. Natomiast oferta firmy PROTOR S.A. została wykluczona z postępowania, ponieważ wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie wypełniając właściwych rubryk, związanych ze zdolnością techniczną.

W związku z powyższym włodarze przewoźnika postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie z wyłonionym w ogłoszonym postępowaniu wykonawcą wykonać przegląd poziomu P3 swoich jednostek.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, do zadań wykonawcy należeć będzie m.in.:

  • usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek,
  • sprawdzenie i uzupełnienie środków smarnych,
  • sprawdzenie elementów podparcia pudła,
  • sprawdzenie stanu zamocowania urządzeń ochrony układu hamulcowego,
  • oględziny ostoi i połączeń ochronnych,
  • sprawdzenie i wyregulowanie układu odsprężynowania I i II stopnia.

Koleje Śląskie zamierzają na to zadanie przeznaczyć 120 000 złotych netto. Kryterium oceny ofert, w stu procentach stanowić będzie cena. Chętnych na wykonanie usługi poznamy 6 marca 2017 roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *