Duże inwestycje w MZK Opole?

Fot. UM Opole

W ramach dofinansowania projektu „Czysta komunikacja miejska” w najbliższych latach do Opola trafi m. in. 61 nowoczesnych autobusów oraz biletomaty i tablice informacji pasażerskiej. Między innymi dzięki temu, powietrze w Opolu ma być czystsze. Poprawi się też jakość samej komunikacji. Wszystko w ramach dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko.


Dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego oznacza to technologiczną rewolucję oraz ciąg zmian w dotąd nienotowanej skali i zakresie, a dla opolskiej komunikacji miejskiej nową – innowacyjną i nowoczesną odsłonę. Z kolei dla pasażera to zwiększony komfort i bezpieczeństwo podróży.

Obszarem inwestycji dedykowanym bezpośrednio pasażerom jest odnowa taboru poprzez zakup 61 nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich zasilanych silnikiem diesla o normie spalania EURO 6. W tym:

– 43 pojazdy typu maxi (długość 12 m)

– 15 pojazdów typu mega (długość ok. 18 m)

– 3 pojazdy typu midi (długość ok. 10 m).

Tym, co uatrakcyjni komunikację i bez wątpienia zostanie przez mieszkańców dostrzeżone będzie system elektronicznej obsługi pasażera, składający się z:

  • sieci sprzedaży, którą tworzyć będą stacjonarne i mobilne automaty biletowe,
  • tradycyjnych punktów sprzedaży wyposażonych w terminale sprzedażowe, sklepu WWW w wersji standardowej oraz mobilnej,
  • oprogramowania centralnego umożliwiającego jego obsługę informatyczną,
  • 50 000 kart elektronicznych,
  • wyposażenia taborowego, czyli kasowników do obsługi biletów w formie elektronicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami pokładowymi,
  • podsystemu kontroli biletów, podsystemu informacji pasażerskiej wyposażonej w przystankowe tablice informacyjne.

Także opolska zajezdnia autobusowa przejdzie gruntowną modernizację. Powstanie nowoczesny ciąg diagnostyczno-obsługowy do codziennej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów oraz hala mieszcząca zaprojektowaną instalację wielobranżową zapewniającą prawidłowe wykonanie procesów obsługowo-kontrolnych. Inwestycja w infrastrukturę do utrzymania zakupionego taboru obejmie również zakup holownika, pojazdu niezbędnego do obsługi technicznej.

Całkowicie zmodernizowana ma zostać stacja paliw. W planach jest między innymi nowa infrastruktura paliwowa oraz szczelna taca zabezpieczająca przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska.

W ramach środków własnych Spółka rozbuduje halę obsług technicznych i napraw bieżących znacznie podnosząc tym samym poziom komfortu pracy i możliwość obsługi wielkopojemnych niskoemisyjnych autobusów.

Budowa instalacji sprężonego powietrza, obejmująca uruchomienie sprężarkowni i wykonanie sieci sprężonego powietrza wraz z doprowadzeniem jej do obiektów zlokalizowanych na terenie zajezdni i parkingów oraz przebudowa placów parkingowych i dróg dojazdowych na zajezdni, jak również wyposażenie stanowisk postojowych w instalację elektryczną i pneumatyczną do zasilania autobusów – to kolejne punkty, długiej, opolskiej listy prac przewidzianych do realizacji.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *