Centrum przesiadkowe w Gliwicach o krok bliżej

Wiz. An Archi Group

Przetarg na dokumentację projektową Zachodniej Bramy Metropolii Silesia został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 6 765 000 zł, złożyła firma Pas Projekt z Nadarzyna. Od daty podpisania umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania. Zakończenie całości inwestycji wstępnie planowane jest na rok 2020.


W ogłoszonym przez Miasto Gliwice przetargu startowały dwie firmy. Pas Projekt z Nadarzyna złożył propozycję opiewającą na kwotę 6 765 000 zł i to właśnie ona otrzymała najwyższą liczbę punktów. Oferta jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Wiz. An Archi Group

W specyfikacji Centrum Przesiadkowego w Gliwicach zamieszczono wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu pokolejowego za dworcem PKP. Zespoły dworców i parkingów, które wchodzą w skład Centrum Przesiadkowego, mają zostać włączone do układu komunikacyjnego miasta. Skrzyżowanie przy ul. Tarnogórskiej i rondo im. L. Kaczyńskiego będą węzłami obsługującymi ten teren. W związku z inwestycją przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i drogi krzyżujące się z nią oraz inne ulice, natomiast Plac Piastów zyska nową aranżację (m.in. powstaną parkingi).

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji zostały określone w koncepcji techniczno-architektonicznej sporządzonej przez An Archi Group s.c. Prace budowlane powinny rozpocząć się w 2018 r. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wiz. An Archi Group

Centrum Przesiadkowe ma za zadanie skupić wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Inwestycja zawierać będzie zintegrowany system stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych z parkingami dla samochodów i rowerów oraz zapleczem komercyjnym. Według wstępnych planów inwestycja powinna być gotowa w 2020 r.

Wiz. An Archi Group

One comment

  1. Należy mieć nadzieję, że to centrum transportu zbiorowego w Gliwicach zda egzamin w praktyce w konfrontacji z oczekiwaniami mieszkańców miasta i okolic.
    Żeby nie wyszło tak jak w Łodzi, gdzie w obiektach za miliardy jak na razie hula wiatr, a użytkowników jak na lekarstwo. Odwołuję się tu do informacji z portalu Inforail: http://inforail.pl/pustki-na-dworcu-gigancie_more_91990.html

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *