PKP Intercity chce zmodernizować EU/EP 07

Wczoraj PKP Intercity ogłosiło przetarg na modernizację 20 lokomotyw serii EU07 i EP07, które po naprawie głównej uzyskają możliwość prowadzenia pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h. To pierwszy z elementów strategii taborowej przewoźnika, dotyczący lokomotyw elektrycznych i spalinowych.


PKP Intercity potrzebuje coraz więcej lokomotyw mogących poruszać się z prędkością 160 km/h, dlatego zdecydowało, że oprócz zakupu nowych pojazdów, zmodernizuje również posiadane lokomotywy z serii EU07 i EP07.

Zamawiający chce zachęcić do negocjacji na temat modernizacji maksymalnie dziesięciu potencjalnych wykonawców, po czym zaprosi ich do składania ofert wstępnych. Co warte odnotowania, nie przewiduje się udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.

Kryteria ocen złożonych ofert stanowić będą:

  • cena – 70%,
  • okres gwarancji – 15%,
  • termin wykonania modernizacji pierwszej lokomotywy – 5%,
  • termin wykonania modernizacji każdej kolejnej lokomotywy – 10%.

Z wartych odnotowania informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW), jest fakt, że zamawiający będzie ubiegał się o współfinansowanie modernizacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oferty w przetargu można składać do 17 marca 2017.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *