Utrudnienia na dworcu PKP w Katowicach (Aktualizacja 17:35)

Opustoszały dworzec PKP w Katowicach

Na dworcu w Katowicach wystąpiły utrudnienia w ruchu pociągów  i, przede wszystkim w obsłudze pasażerów. Oficjalną już przyczyną jest alarm bombowy. Dostęp do głównego dworca w województwie jest utrudniony i aktualnie możliwy jest tylko od strony Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej lub ulicy Kościuszki. Mogą wystąpić opóźnienia w kursowaniu pociągów.


Aktualizacja (15:25) – Komunikat Kolei Śląskich

Informujemy, że od godziny ok. 14:30 dojście na Dworzec Główny w Katowicach jest ograniczone. Obecnie niemożliwe jest wejście na dworzec od strony Placu Szewczyka. Prosimy, by podróżni udający się na dworzec, kierowali się do wejść od strony Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej lub ulicy Kościuszki. Z przyczyn niezależnych od Kolei Śląskich kasy w holu głównym dworca nie prowadzą sprzedaży biletów. Niedostępne jest również Centrum Obsługi Pasażera. Do dyspozycji podróżnych pozostają kasy od strony Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej. W związku z zaistniałą sytuacją do momentu otwarcia wszystkich kas, w pociągu w Katowicach nie będzie pobierana dodatkowa opłata za wydanie biletu.

Aktualizacja (16:00)

Obecnie nadal wbrew pierwszej informacji, którą otrzymaliśmy to nie alarm pożarowy lecz bombowy, o czym świadczy przybycie na miejsce Samodzielnego Poddziału Antyterrorystycznego Policji na miejsce. W dalszym ciągu dostanie się na dworzec od strony Placu Szewczyka jest niemożliwe.

Według naszych ustaleń, zamkniecie dworca nie wpływa na punktualność jazdy pociągów odjeżdżających ze stacji Katowice, choć mogą się zdarzyć opóźnienia rzędu 10 – 15 minut.

Aktualizacja (17:15)

Zdaje się, że sytuacja zaczyna powoli wracać do normy. Działają już tablice świetlne, wróciły już także znajome głosy Pań zapowiadających przyjazdy i odjazdy pociągów. Jednak w dalszym ciągu, na dworzec kolejowy możemy dostać się od strony placu Szewczyka i ulicy Kościuszki.

Aktualizacja (17:35)

Jak informują Koleje Śląskie i PKP PLK S.A., o godzinie 17:25 dworzec w stacji Katowice został otwarty dla podróżnych, kasy biletowe wznowiły sprzedaż biletów, peron pierwszy został otwarty.

One comment

  1. I tak się niestety czasem zdarzyć może. Można do tej sytuacji podejść wg. porzekadła, że co nas nie zabije to nas wzmocni.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *