Na co skarżą się podróżujący koleją?

W ubiegłym roku, na ręce Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło ponad 1200 skarg od pasażerów podróżujących koleją. Czego dotyczyły? Przede wszystkim higieny i jakości obsługi oraz zwrotu kosztów.


W 2016 roku do Prezesa UTK wpłynęło 1215 skarg. Najczęściej problemem była higiena, komfort i jakość obsługi – 478 spraw. Zwrotu kosztów dotyczyło 390 skarg. Na rozkład jazdy poskarżyło się 384 podróżnych, na dystrybucję biletów 342, złą informację i oznakowanie – 330. Inne tematy to 236 spraw. Osiem osób poskarżyło się na brak dostępu do Internetu. Jedno zgłoszenie mogło dotyczyć kilku tematów, dlatego liczba tematów skarg jest wyższa niż suma samych skarg.

Pasażerowie najczęściej korzystają z komunikacji elektronicznej. Najpopularniejszą formą przesyłania skarg jest e-mail (ponad 876). Popularny był również formularz kontaktowy pod adresem mailowym Urzędu. Infolinia UTK udzieliła 1692 porad pasażerom, z czego 95 zakończyło się złożeniem skargi. Pocztą tradycyjną dotarło 57 skarg, a jedna osoba zgłosiła się osobiście.

3 komentarze

  1. Czy KŚ mogłyby przyjrzeć się sytemowi refundowania biletów ze względu na opóźnienia który oferują Virgin Trains w UK? Rzucić okiem nic nie kosztuje. Dlaczego nie można takiego systemu wdrożyć u nas?

    1. Jest to raczej niewykonalne, gdyż 90% opóźnień wynika z winy PKP PLK, a KŚ od 3 lat jeżdżą bez umowy z plką. Głównym powodem braku umowy są kwestje rekompensat za ZKA i opóźnienia oraz koszty dostępu

  2. Jeśli prawdą jest to co pisze E1, to jest to kolejny dowód na to, że PLK SA w swoim funkcjonowaniu może ignorować prawa rynku. UTK mimo starań nie ma należytego wpływu na tego monopolistę i w efekcie cierpi cała kolej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *