W Suchej Beskidzkiej rozmawiali o kolei

Fot. Skanska / Nowy przystanek Sucha Beskidzka Zamek na łącznicy LK97 i LK98

Przyszłość transportu kolejowego w subregionie podhalańskim była tematem spotkania zorganizowanego w suskim starostwie powiatowym w dniu 6 lutego br. przez starostę Józefa Bałosa. W trakcie spotkania przedstawiono założenia dotyczące planowanych w regionie inwestycji kolejowych, wśród których najważniejszą jest modernizacja linii Skawina – Sucha Beskidzka.


Z uwagi na zakres prac, obejmujący kompleksową wymianę infrastruktury i konieczność wyłączenia na wiele miesięcy z ruchu odcinak Skawina – Sucha Beskidzka linii kolejowej nr 97, wiele uwagi poświęcono organizacji transportu w okresie remontu, a szczególnie zminimalizowaniu uciążliwości dla pasażerów.

W związku z powyższym starostowie: suski, nowotarski, tatrzański i żywiecki, mając na uwadze zachowanie dostępności turystycznej regionu, postanowili wystąpić do marszałka Małopolski oraz ministra infrastruktury i budownictwa o podjęcie działań mających na celu przystosowanie linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec do pełnienia funkcji „protezy” kolejowej, pozwalającej na kierowanie w czasie remontu linii Skawina – Sucha Beskidzka pociągów międzywojewódzkich z Podhala przez Suchą Beskidzką, Żywiec w kierunku aglomeracji śląskiej. Pozytywnie do tej inicjatywy odnieśli się przedstawiciele spółki PLK, deklarując zniesienie niektórych ograniczeń technicznych, które umożliwiłyby uruchomienie takiego połączenia.

Kolejny z poruszonych tematów dotyczył konieczności budowy łącznicy kolejowej w Chabówce, która z wykonaną już łącznicą w Suchej Beskidzkiej, i będącą na ukończeniu, podobną inwestycją w Krakowie – Zabłociu, przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu na trasie Kraków – Zakopane do niespełna dwóch godzin.

Pełne wykorzystanie potencjału zmodernizowanej linii będzie możliwe tylko w przypadku odpowiedniego zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów, które powinny odjeżdżać nie rzadziej niż co godzinę – podkreślano na spotkaniu.

Podczas narady zwrócono również uwagę na problem pociągów jadących z Podhala do Krakowa, które kończą bieg na stacji Kraków Płaszów, nie dojeżdżając do stacji Kraków Główny. Konieczność przesiadki (nawet dogodnej) jest czynnikiem zniechęcającym do korzystania z takiego połączenia i wpływa na ograniczanie popytu na transport kolejowy między aglomeracją krakowską, a południem regionu.

W podsumowaniu starosta suski Józef Bałos poinformował, że zagadnienia, które były przedmiotem spotkania, zostaną ujęte w treści petycji skierowanej przez starostę suskiego, tatrzańskiego, nowotarskiego, żywieckiego odpowiednio do ministra infrastruktury i budownictwa oraz zarządu województwa małopolskiego.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta tatrzański Piotr Bąk, starosta nowotarski Krzysztof Faber, dyrektor Oddziału Małopolskiego spółki „Przewozy Regionalne” Andrzej Siemieński, dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji Polskie Linie Kolejowe S.A. Piotr Majerczak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol, dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Grzegorz Sapoń, poseł na sejm RP Marek Polak, przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka, radny powiatu suskiego Wit Sarlej, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu starostwa Jarosław Jażwiec oraz reprezentanci śląskiego urzędu marszałkowskiego, powiatu żywieckiego, kolejowych związków zawodowych.

Przypomnijmy, że ukończona łącznica w Suchej Beskidzkiej i będąca na ukończeniu łącznica w Krakowie Krzemionkach, mają skrócić podróż o 30 minut. Łącznica w Chabówce, która skróci podróż o kolejne 15 minut zostanie najwcześniej zrealizowana po 2021 roku, kiedy planowane jest zakończenie całości inwestycji na liniach 97, 98, 99 (Skawina – Zakopane).

One comment

  1. Jeżeli faktycznie PLK przychylnie się odnosi do działań mających na celu przystosowanie linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec do pełnienia funkcji „protezy” kolejowej, pozwalającej na kierowanie przez nią pociągów międzywojewódzkich z Podhala przez Żywiec w kierunku aglomeracji śląskiej to jest znaczący sukces p.Maślanki ze Stowarzyszenia Kolej Beskidzka.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *