Nowe życie dworca w Pietrowicach Wielkich

Fot. Travelarz

Kiedyś, praktycznie na każdym przystanku kolejowym stał chociaż mały budynek z czynną poczekalnią i kasą biletową. Dzisiaj nadal stoją lecz ich utrzymanie stało się nieopłacalne i nierentowne, dlatego stoją opuszczone i stały się jedynie zaniedbanym pomnikiem minionej epoki. Często na ratunek przychodzą lokalne samorządy.


Widok budynku dworcowego z zamurowanymi czy zabitymi deskami okien nie jest wesołym widokiem, a wręcz, dla turystów czy sezonowych podróżnych jest to widok odstraszający. Co ma nas zachęcić do podróżowania, jeśli wszystko na dworcach i przystankach sygnalizuje nam upadek kolei?

Oczywiście na wielu liniach, przy okazji rewitalizacji czy modernizacji torów, wygląd tych obiektów zaczyna się zmieniać, jednak jakiś pomnik upamiętniający dawne czasy zawsze pozostaje. Może w dzisiejszych czasach kasy biletowe na każdym przystanku nie są potrzebne, ponieważ jest wiele innych opcji kupna biletów, może dzisiaj pociągi są lepiej skomunikowane, a pęd życia nie pozwala nam na czekanie, przez co poczekalnie stają się bezużyteczne.

Jednak czy świadomość tego, że na taką poczekalnię możemy liczyć na większości przystankach i widząc żyjące lokalnym życiem budynki dworców i ludzi z nich korzystających, nie będzie się z większą przyjemnością podróżować pociągami, a może nawet zwracając uwagę ludzi i przyciągając ich w kierunku peronów zachęci ich do korzystania z połączeń kolejowych, chociażby tylko turystycznie przemieszczając się pomiędzy przystankami i spotykając się w budynkach kolejowych z lokalną społecznością.

To było długie wprowadzenie do artykułu, który przynosi nam pozytywną wiadomość płynącą z małej miejscowości Pietrowice Wielkie koło Raciborza, leżącej przy linii kolejowej o numerze 177 (Racibórz – Głubczyce).

W poniedziałek 30 stycznia 2017 roku, Gmina Pietrowice Wielkie złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla realizacji projektu: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.” Przedmiotem wniosku jest projekt adaptacji zdegradowanego budynku dawnego dworca kolejowego, przy ul. 1-go Maja, na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich wraz z zakupem wyposażenia niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

W budynku przewidziane są:

 • biuro informacji,
 • sala pracy twórczej,
 • kawiarnia dla mieszkańców,
 • aneks kuchenny,
 • sala zabaw dla dzieci,
 • sale do ćwiczeń fizycznych i do rehabilitacji,
 • zaplecze szatni z węzłami sanitarnymi,
 • przestrzeń ekspozycyjno-edukacyjna,
 • pomieszczenia biurowe dla nowo powstających przedsiębiorstw,
 • sala konferencyjna,
 • zaplecze socjalno-sanitarne.

Nowo powstała infrastruktura w ramach projektu zostanie udostępniona ogółowi mieszkańców nieodpłatnie. Wnioskodawca nie wykorzysta produktów projektu w działalności o charakterze gospodarczym. W CUS realizowane będą kompleksowe działania na rzecz integracji wszystkich mieszkańców gminy, w tym również: integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową. Przewiduje się także realizację programów na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności. CUS stanie się miejscem spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej.

Stacja Pietrowice Wielkie ponownie wróci do życia, szkoda tylko, że widok powrotu pociągów pasażerskich na linię 177 jest bardzo zamglony.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

3 komentarze

  1. Też chcielibyśmy wiedzieć co autor miał na myśli. Możliwe, że jest to opcja dobudowy części obiektu.

 1. A gdzie jest pociąg? Czy doczekamy kiedyś jeszcze widoku pociągu pasażerskiego w Pietrowicach Wielkich.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *