Kolej na oddychanie

Fot. DB Cargo

W ramach akcji społecznej przeprowadzonej przez DB Cargo Polska, pracownikom i mieszkańcom Zabrza oraz Rybnika rozdano 10 000 masek przeciwpyłowych oraz ulotek informujących o tym jak należy się zachować w dniach szczególnie wysokiego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Akcja miała między innymi zwrócić uwagę na ekologiczny środek transportu jakim jest kolej.


Szkodliwe związki oraz pyły zawieszone, popularnie zwane smogiem, stanowią zagrożenie, dla zdrowia. Przekonujemy sie o tym dobitnie właśnie teraz. Coraz aktywniej działają różnego rodzaju organizacje mające na celu uświadomienie społeczeństwa o skali zagrożenia. Praktycznie w każdym mieście powstaje ruch zwany Alarmem Smogowym. Poprzez akcję DB Cargo Polska, chce zainteresować nas koleją która jest ekologicznym środkiem transportu i zużywa dużo mniejszą ilość energii w przeliczeniu na transportowaną jednostkę na określoną odległość, emitując tym samym znacząco mniejsze ilości zanieczyszczeń. Ślad węglowy w kolejowych przewozach towarowych jest pięciokrotnie mniejszy niż ma to miejsce w przypadku ciężarówek, a koszty zewnętrzne należą do najniższych.

– Dla firmy odpowiedzialnej społecznie, posiadającej certyfikat Firmy Bliskiej Środowisku, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań ekologicznych to obowiązek. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy szeroko zakrojoną edukację ekologiczną poprzez uświadamianie iż nasze codzienne wybory mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Tak jest na przykład w przypadku decyzji o wyborze środka transportu, gdzie transport drogowy odpowiedzialny jest za ponad 70% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w przypadku kolei jest to niecały procent. Kto wybiera kolej przyczynia się znacząco do poprawy jakości naszego powietrza – mówi Katarzyna Marciniak, Rzecznik Prasowy DB Cargo Polska.

2 komentarze

  1. Problem jest w tym, że po stronie samochodu jest wygoda, koncerny samochodowe , koncerny naftowe, producenci ogumienia z olbrzymimi pieniędzmi na marketing, promocję i reklamę.
    Po stronie bardziej ekologicznych środków transportu mamy jak na razie głęboko oddanych sprawie aktywistów działających na rzecz kształtowania pożądanych postaw i zachowań ekologicznych.
    To jest bardzo nierówna walka.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *