VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei

Fot. Kazuk

Organizatorzy konferencji poświęconej historii kolei na Górnym Śląsku, zapraszają badaczy zainteresowanych tematem o wzięcie udziału. Konferencja naukowa pt. Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska odbędzie się w dniach 23-24 października 2017 r. w Rybniku. Z obrad zostaną przeprowadzone bezpłatne transmisje online.


W roku jubileuszu 175-lecia kolei na Śląsku Muzeum w Rybniku, Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen (Oberschlesische Landesmuseum) zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska. Będzie to jednocześnie już szóste spotkanie poświęcone dziejom kolei organizowane w Rybniku.

Już początki kolejnictwa związane z Towarzystwem Kolei Górnośląskiej pokazały jak ważny dla rozwoju wydobycia węgla kamiennego był sprawny transport. W związku z rozbudową tego środka komunikacji powstawały obiekty dworcowe, a z biegiem czasu także liczne budynki mieszkalne czy nawet kolonie pracownicze.

Zaangażowanie państwa w funkcjonowanie kolei przyniosło również znaczące zwiększenie nakładów finansowych, a więc i możliwość stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, w tym np. elektryfikacji. Na Śląsku znaleźć można również liczne przykłady obiektów inżynieryjnych, w tym tunele i wiadukty, o często wyjątkowym charakterze. Liczne grono kolejarzy angażowało się społecznie, sportowo; była to też grupa aktywna pod względem organizacyjnym (np. związki zawodowe) i politycznym (np. powstania śląskie).

Śląsk obfitował również w koleje prywatne – związane najczęściej z zakładami przemysłowymi, a także wąskotorowe. Dwoistość rozwoju kolei do 1945 r. (część Górnego Śląska przyłączona do Polski w 1922 r. dzieliła znaczną część cech Polskich Kolei Państwowych) czy również później (część Śląska Cieszyńskiego znajdująca się w Czechosłowacji) jest dodatkowym niezwykle interesującym zagadnieniem badawczym.

Wśród zagadnień, do których poruszenia zachęcamy wskazać można:
– dzieje poszczególnych linii, węzłów, systemów kolei prywatnych
– wpływ kolei na rozwój gospodarczy i społeczny
– relacje między kolejami na Śląsku a pozostałymi częściami Polski, Niemiec, Austro-Węgier, a także z Rosją (umowy międzynarodowe, porozumienia taryfowe, przewozy)
– pracownicy i ich losy, rodziny kolejarzy
– architektura i technika kolejowa
– koleje przemysłowe i kopalniane (powstanie, zarządzanie, eksploatacja), kolej piaskowa
– turystyka kolejowa i wpływ kolei na rozwój turystyki
– Magistrala Węglowa (jej powstanie, znaczenie dla Polski i Śląska)
– kolejowe budownictwo mieszkalne na Śląsku
– rosyjskie koleje a Śląsk i znaczenie połączeń kolejowych na Śląsk dla Rosji
– kolej na Śląsku dziś (jej znaczenie, administrowanie, eksploatacja, przekształcenia i modernizacja)
– zakłady kolejowe i modernizacyjne na kolei dawniej i dziś.

Organizatorzy zapraszają zainteresowanych tematem badaczy do przesyłania zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie 31 sierpnia 2017 r. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy nie zapewniają noclegów ani nie pokrywają kosztów dojazdu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *