Inwestycje infrastrukturalne TŚ

Poprzednia perspektywa unijna 2007 – 2013, pozwoliła wprowadzić szereg zmian i usprawnień, w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej na terenie konurbacji górnośląskiej. Nie inaczej będzie, w obecnie trwającej już perspektywie, gdyż Tramwaje Śląskie przygotowały kolejny duży projekt inwestycyjny, który diametralnie odmieni infrastrukturę tramwajową.


Tramwaje Śląskie S.A. od kilku lat sukcesywnie realizują program gruntownej modernizacji linii tramwajowych. Przygotowując inwestycje patrzymy na sieć połączeń przez pryzmat ciągów komunikacyjnych i jako takie kwalifikujemy do remontu, biorąc oczywiście pod uwagę także stan techniczny poszczególnych odcinków – powiedział nam Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.

Właśnie dlatego, trudno w jednym miejscu ująć wszystkie odcinki, które spółka planuje modernizować w ramach „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Podkreślić należy, że projekt przewiduje realizację inwestycji w 10 miastach Aglomeracji, obejmując modernizacją ok. 100 km torowisk.

Wśród tych inwestycji są:

  • modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej relacji Dąbrowa Górnicza – Będzin – Sosnowiec – Mysłowice,
  • budowa i modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86,
  • modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie,
  • modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w Świętochłowicach Piaśnikach, Lipinach i Chropaczowie,
  • modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na linii nr 5 na terenie Zabrza i Bytomia,
  • modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na liniach nr 1 i 9 na terenie Zabrza, Rudy Śląskiej i Bytomia,
  • modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach.

Ponadto, Tramwaje Śląskie chcą wybudować 20 km nowych linii tramwajowych w trzech lokalizacjach:

  • budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach,
  • budowa linii tramwajowej w Sosnowcu w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II,
  • budowa linii tramwajowej w Katowicach od pętli Brynów do pętli Kostuchna,

Co więcej, spółka planuje również zakup nowych tramwajów oraz pojazdów technicznych, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Wartość „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” szacujemy na 885 mln zł netto.

Dofinansowanie środkami unijnymi dla tego projektu to w tej chwili 63% środków kwalifikowalnych. Doświadczenia związane z realizacją Projektu A w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 pozwalają nam mieć nadzieję, iż finalnie udział środków unijnych w finansowaniu Projektu B będzie wyższy niż aktualnie deklarowany – wyjaśnia Andrzej Zowada.

29 grudnia ubiegłego roku, Tramwaje Śląskie złożyły niezbędną dokumentację aplikacyjną. Trudno w tej chwili określić, jak długo będzie trwać proces oceny i weryfikacji złożonych projektów, ale należy się spodziewać, że będzie to dobrych kilka miesięcy.

W jaki sposób spółka zamierza sfinansować tak wielki projekt inwestycyjny?

Jeśli chodzi o źródła finansowania Projektu z naszej strony, to planujemy korzystać z zobowiązań dłużnych – trwają rozmowy z instytucjami finansowymi o najkorzystniejszych formach montażu finansowego dla naszego Projektu. O szczegółach będziemy mogli mówić, gdy zapadną wiążące decyzje – dodał rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *