Więcej kontroli w trakcie ferii

Fot. PKP Intercity

Ferie to nie jest czas na odpoczynek dla inspektorów z Urzędu Transportu Kolejowego. Kiedy w pociągach przybywa pasażerów, więcej jest też kontroli. Wszystko po to, by jadącym na zimowy wypoczynek zapewnić bezpieczną i komfortową podróż.


W ferie liczba podróżujących koleją rośnie – jest więcej pociągów jadących do miejscowości turystycznych. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego chce, by także w okresie wzmożonego ruchu pasażerskiego zapewniony był odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz jakość przewozów. W trakcie zimowego wypoczynku uczniów na terenie całego kraju przeprowadzone będą intensywne działania nadzorcze. Inspektorzy UTK sprawdzą przygotowanie do komfortowego, a co najważniejsze bezpiecznego transportu pasażerów. W każdym województwie pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą szereg dodatkowych czynności, które pozwolą na bieżąco monitorować stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Ferie są czasem, w którym Urząd Transportu Kolejowego prowadzi szczególnie intensywne działania nadzorcze nad przewozami pasażerskimi. Kontrolujemy przewoźników, bo chcemy by każdy podróżujący koleją mógł bezpiecznie i komfortowo w ciepłym wagonie dojechać na zimowy wypoczynek – podkreśla Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra.

Inspektorzy UTK sprawdzają czy w składach jest odpowiednia liczba wagonów oraz czy są sprawne. W trakcie kontroli szczególną uwagę zwracają, czy odpowiednio zabezpieczone są drzwi oraz czy sprawna jest blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi w trakcie jazdy. Badane jest też, czy przewoźnik zapewnia komfort podróży. W zimie chodzi głównie o to, by odpowiednio działało ogrzewanie. W przypadku stwierdzenia usterek ogrzewania Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może wyłączyć z eksploatacji wagon do czasu usunięcia nieprawidłowości. Gdy przewoźnik nie wywiąże się z tego obowiązku w odpowiednim czasie, może otrzymać karę pieniężną.

Pasażerowie niezadowoleni z jakości usługi przewozu mogą złożyć reklamację do przewoźnika. Można to zrobić drogą pocztową lub w kasie biletowej. Ważne jest, by do reklamacji załączyć bilet. Reklamację biletu kupionego przez Internet można złożyć również w sieci wypełniając interaktywny formularz albo przesyłając ją na adres poczty elektronicznej przewoźnika. Niestety w przypadku biletów w formie tradycyjnej należy dostarczyć oryginał.

Skargę związaną z naruszeniami praw pasażerów można przekazać również do Prezesa UTK. W takim przypadku dobrze jest załączyć treść korespondencji prowadzonej wcześniej z przewoźnikiem. Kwestia odszkodowania i jego wysokości za jazdę w zimnym lub przegrzanym pociągu to sprawa regulowana indywidualnie przez poszczególnych przewoźników. Warto zawsze pamiętać, aby problemy zgłosić najpierw obsłudze pociągu. Ułatwi to ewentualną reklamację.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *