Więcej kontroli w trakcie ferii

Fot. PKP Intercity

Ferie to nie jest czas na odpoczynek dla inspektorów z Urzędu Transportu Kolejowego. Kiedy w pociągach przybywa pasażerów, więcej jest też kontroli. Wszystko po to, by jadącym na zimowy wypoczynek zapewnić bezpieczną i komfortową podróż.


W ferie liczba podróżujących koleją rośnie – jest więcej pociągów jadących do miejscowości turystycznych. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego chce, by także w okresie wzmożonego ruchu pasażerskiego zapewniony był odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz jakość przewozów. W trakcie zimowego wypoczynku uczniów na terenie całego kraju przeprowadzone będą intensywne działania nadzorcze. Inspektorzy UTK sprawdzą przygotowanie do komfortowego, a co najważniejsze bezpiecznego transportu pasażerów. W każdym województwie pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą szereg dodatkowych czynności, które pozwolą na bieżąco monitorować stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Ferie są czasem, w którym Urząd Transportu Kolejowego prowadzi szczególnie intensywne działania nadzorcze nad przewozami pasażerskimi. Kontrolujemy przewoźników, bo chcemy by każdy podróżujący koleją mógł bezpiecznie i komfortowo w ciepłym wagonie dojechać na zimowy wypoczynek – podkreśla Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra.

Inspektorzy UTK sprawdzają czy w składach jest odpowiednia liczba wagonów oraz czy są sprawne. W trakcie kontroli szczególną uwagę zwracają, czy odpowiednio zabezpieczone są drzwi oraz czy sprawna jest blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi w trakcie jazdy. Badane jest też, czy przewoźnik zapewnia komfort podróży. W zimie chodzi głównie o to, by odpowiednio działało ogrzewanie. W przypadku stwierdzenia usterek ogrzewania Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może wyłączyć z eksploatacji wagon do czasu usunięcia nieprawidłowości. Gdy przewoźnik nie wywiąże się z tego obowiązku w odpowiednim czasie, może otrzymać karę pieniężną.

Pasażerowie niezadowoleni z jakości usługi przewozu mogą złożyć reklamację do przewoźnika. Można to zrobić drogą pocztową lub w kasie biletowej. Ważne jest, by do reklamacji załączyć bilet. Reklamację biletu kupionego przez Internet można złożyć również w sieci wypełniając interaktywny formularz albo przesyłając ją na adres poczty elektronicznej przewoźnika. Niestety w przypadku biletów w formie tradycyjnej należy dostarczyć oryginał.

Skargę związaną z naruszeniami praw pasażerów można przekazać również do Prezesa UTK. W takim przypadku dobrze jest załączyć treść korespondencji prowadzonej wcześniej z przewoźnikiem. Kwestia odszkodowania i jego wysokości za jazdę w zimnym lub przegrzanym pociągu to sprawa regulowana indywidualnie przez poszczególnych przewoźników. Warto zawsze pamiętać, aby problemy zgłosić najpierw obsłudze pociągu. Ułatwi to ewentualną reklamację.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *