Rewitalizacja Chybie – Nędza/Turze już z umową

Fot. PKP PLK S.A.

Dzisiaj na rybnickim dworcu podpisano umowę wartą ponad 370 mln zł na poprawę transportu kolejowego w Rybnickim Okręgu Węglowym. Rewitalizacja obejmie odcinek Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze. Od dzisiaj wykonawca, którym jest Trakcja PRKiI S.A. (lider konsorcjum), będzie miał 30 miesięcy na wykonanie inwestycji. Prace rozpoczną się od odcinka Chybie – Żory.


Inwestycja znacznie poprawi komfort transportu, a przewoźnikom towarowym umożliwi sprawniejszy przewóz węgla. W jej ramach wyremontowanych zostanie ok. 60 km linii kolejowej. Rewitalizacja obejmie 91 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów) w tym dwa ponad stumetrowe mosty. Kompleksowo wymienione zostaną tory, podtorze i sieć trakcyjna. Przewidziano również ochronę przed hałasem pochodzącym z torowiska. Zapewnią to ekrany akustyczne, ustawiane w miejscach wyznaczonych na podstawie wcześniej wykonanych badań. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych zwiększy poziom bezpieczeństwa, a monitoring na skrzyżowaniach toru i drogi pozwoli również na lepszy nadzór w ruchu drogowym. Sprawny przejazd pociągów w zimie zapewnią rozjazdy wyposażone w elektryczne ogrzewanie do usuwania śniegu i lodu.

Prace PLK obejmą w różnym zakresie 5 stacji: Nędza, Sumina, Rybnik, Rybnik Gotartowice, Żory oraz przystanki: Nędza Wieś, Szymocice, Górki Śląskie, Szczejkowice, Rybnik Piaski. W efekcie pasażerowie będą mieli do dyspozycji 20 odnowionych peronów z wiatami i lepszym oświetleniem oraz systemem oznakowania. Nowe nagłośnienie zapewni lepszy odbiór komunikatów. Perony będą także wyższe, co znacznie ułatwi wsiadanie do pociągów i, zgodnie z wprowadzanym przez PLK standardem, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Prace zwiększą przepustowości na liniach kolejowych Rybnickiego Okręgu Węglowego, ważnego fragmentu południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego. Podróż koleją będzie bardziej konkurencyjna, skróci się bowiem czas przejazdu dzięki zwiększeniu prędkości pociągów do 100km/h, np. na odcinku Żory – Rybnik prawie dwukrotnie (z 22 do 13 minut). Rewitalizowana trasa jest odciążeniem dla magistrali kolejowej E 30 wschód – zachód. Prace będą dotyczyły pięciu linii na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze (nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691).

Projekt na trasie Chybie – Nędza to istotna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Śląsku, która usprawni ruch kolejowy w bardzo ważnym społecznie i gospodarczo regionie. W ramach KPK na terenie województwa śląskiego tylko z listy podstawowej przewidziano realizacje projektów o wartości prawie 4,4 mld zł.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *