Ciąd dalszy o linii bez pasażerów

Fot. PKP PLK S.A.

W ubiegłym roku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację linii kolejowej nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. Problem w tym, że na linii, po której będzie można jeździć z prędkością 100 km/h nie będzie miejsca dla pociągów pasażerskich, czemu sprzeciwiają się m.in. częstochowscy radni.


Po sprzeciwie częstochowskich radnych i przedstawieniu przez PKP PLK S.A. powodów dla który w ramiach rewitalizacji linii kolejowej nr 146 zlikwidowana zostanie infrastruktura pasażerska (o czym pisaliśmy TUTAJ), poprosiliśmy łódzkich i śląskich urzędników o wyjaśnienie, dlaczego nie chcą pasażerów na linii, na której już za kilka miesięcy będzie można jeździć z prędkością min. 100 km/h.

Poniżej prezentujemy stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, które otrzymaliśmy od Pana Jacka Grabskiego z z Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące odcinka linii kolejowej nr 146 informuję, że brak zainteresowania tym szlakiem dla przewozów pasażerskich bierze się stąd, iż „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (wszedł w życie 2 grudnia 2015 r.), w oparciu o który planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej przez Województwo Łódzkie, nie przewiduje organizacji przewozów przez Województwo Łódzkie na linii kolejowej nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice.

Dodam, że Plan stanowi rezultat przeprowadzonych analiz potoków i prognoz ruchu w zestawieniu z możliwościami finansowymi organizatora i był konsultowany społecznie.

Prowadzenia pasażerskich przewozów kolejowych na linii kolejowej nr 146 nie przewiduje również „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego”.

Ewentualne korekty do planu są możliwe po trzech latach od wprowadzenia go w życie.

W dalszym ciągu czekamy na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *