Władze nie widzą pasażerów na LK 146

Fot. PKP PLK S.A.

Pod koniec grudnia 2016 roku poruszyliśmy temat rewitalizacji linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. Linii, na której, zgodnie z rozpisanym przez PKP PLK przetargiem, praktycznie nie będzie miejsca na ruch pasażerski. Dlaczego? Wszystko za sprawą decyzji władz województw śląskiego i łódzkiego.


W ramach robót na 47 km linii wymienione zostaną tory, urządzenia sterowania ruchem oraz kompleksowo zostanie przebudowana sieć trakcyjna. Po zakończeniu rewitalizacji, pociągi towarowe będą mogły na linii kolejowej nr 146 pędzić z prędkością 100 km/h. A pociągi pasażerskie?

Linia kolejowa nr 146 dla ruchu pasażerskiego będzie praktycznie zamknięta. Dlaczego? Wszystko za sprawą zapisów w specyfikacji ogłoszonego postępowania przetargowego, z których wynika, że wykonawca w ramach robót, zobowiązany będzie do całkowitej rozbiórki peronów jednokrawędziowych. Przeciwko tym planom protestują częstochowscy radni, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Na nic nie zda się stanowczy sprzeciw radnych z Częstochowy, ponieważ organizatorzy ruchu pasażerskiego – władze województw śląskiego i łódzkiego, nie były zainteresowane przywróceniem ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 146.

Projekt przewiduje likwidację peronów na stacjach i przystankach osobowych na tej trasie. Urzędy Marszałkowskie Województwa Śląskiego i Łódzkiego nie były zainteresowane przywróceniem ruchu pasażerskiego na tym odcinku linii. Pozostawienie tej infrastruktury w obecnym stanie technicznym, byłoby niewskazane ze względu na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego oraz konieczność utrzymywania zbędnej infrastruktury – wyjaśnia Jacek Karniewski z biura prasowego PKP PLK S.A.

Jak poinformował nas Jacek Karniewski, stanowisko Radnych Miasta Częstochowy powinno zostać przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Marszałek Województwa pismem z dnia 22.09.2015 r. skierowanym do wykonawcy dokumentacji przedprojektowej, podtrzymał wcześniejszą decyzję z lutego 2015 r. o nie zamawianiu pasażerskich usług przewozowych na linii nr 146 na odcinku Częstochowa – Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie odpowiedział na to samo pismo wykonawcy dokumentacji przedprojektowej w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na tym szlaku – dodał Karniewski.

Natychmiast po otrzymaniu stanowiska zarządcy infrastruktury, wysłaliśmy zapytanie do Urzędów Marszałkowskich Województwa Śląskiego i Łódzkiego w sprawie ich decyzji o nie wznawianiu ruchu pasażerskiego na LK 146. Czekamy na odpowiedź.

3 komentarze

  1. Zapewne ta jednotorowa linia nie wygeneruje potoku podróżnych usprawiedliwiającego wydawanie środków na infrastrukturę pasażerską. Może być ewentualnie szybkim łącznikiem między wiedenką a węglówką w drodze do Bydgoszczy czy Gdańska.

    1. Kiedyś tak było. Jeździłem pociągiem Bielsko-Biała – Łeba tamtędy na nadmorski wypoczynek. Faktem jest, że nawet w najlepszych czasach oferta połaczeń lokalnych była tam taka sobie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *