Linia do rewitalizacji, perony do likwidacji?

Fot. PKP PLK S.A.

Na początku listopada br., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. Informacja pozytywna, martwi jednak fakt, że wraz z remontem zlikwidowana ma zostać infrastruktura pasażerska. Swój sprzeciw w tej sprawie wyrażają częstochowscy radni.


O ogłoszonym przez PKP PLK S.A. przetargu informowaliśmy TUTAJ. W ramach robót wymienione zostaną tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym na 47 km linii. Odnowiona zostanie również sieć trakcyjna. Nowe rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, zapewnią sprawny przejazd pociągów w zimie. Wyremontowane i przebudowane zostaną 44 obiekty inżynieryjne w tym: 4 wiadukty, 5 mostów i 35 przepustów.

Modernizacja istniejących przejazdów kolejowo – drogowych oraz podwyższenie ich kategorii wpłynie na większy poziom bezpieczeństwa. Po zakończeniu prac pociągi towarowe będą mogły jeździć z prędkością do 100 km/h. A co z pociągami pasażerskimi? Ich prawdopodobnie nie będzie, ponieważ zgodnie z założeniami ogłoszonego postępowania, wykonawca zostanie zobowiązany do całkowitej rozbiórki peronów jednokrawędziowych.

Taki działaniom stanowczo sprzeciwiają się częstochowscy radni, którzy podjęli oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Rada Miasta Częstochowy z radością przyjęła informację o planowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 146: Częstochowa (Wyczerpy) – Chorzew Siemkowice. Stanowczy sprzeciw budzi natomiast założenie likwidacji infrastruktury pasażerskiej na tej trasie. Od kilku lat na wspomnianym odcinku nie są wykonywane połączenia pasażerskie. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w fatalnym stanie torów, który skutkował znacznym wydłużeniem czasu przejazdu pociągów. Rewitalizacja linii daje niepowtarzalną szansę na przywrócenie atrakcyjnych połączeń pasażerskich na tej trasie.

Wspomniana linia kolejowa ma istotne znaczenie dla naszego miasta oraz wielu miejscowości i obszarów szeroko rozumianego regionu częstochowskiego. Tereny wokół linii kolejowej: Częstochowa – Chorzew Siemkowice, także te położone poza granice województwa śląskiego, od lat są ściśle związane z Częstochową i nasze miasto pragnie tę więź podtrzymywać. Jesteśmy przekonani, że przywrócenie połączeń kolejowych na tym odcinku jest realne i potrzebne.

W związku z powyższym Rada Miasta Częstochowy apeluje o pilną rewizję planów i uwzględnienie w projekcie rewitalizacji linii kolejowej nr 146 budowy infrastruktury pasażerskiej, w postaci budowy przystanków zlokalizowanych w miejscach zamieszkiwanych przez największe grupy ludzi.

Co na to zarządca infrastruktury? Czekamy na odpowiedź.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *