Modernizacja stacji Lubliniec

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Modernizacja urządzeń srk na st. Lubliniec” w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.


Wyłoniony w ramach postępowania przetargowego wykonawca, zobowiązany będzie do wykonania:

  • dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót oraz przeprowadzenia odbioru,
  • wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej dokumentacji,
  • wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej,
  • przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia.

Jak czytamy w charakterystyce stanu istniejącego, pomimo dużych nakładów na infrastrukturę kolejową, z powodu małego zakresu prac branży srk, nie można w pełni wykorzystać jej możliwości. Powodem takiego stanu rzeczy są przestarzałe urządzenia sterowania ruchem kolejowym w stacji Lubliniec w rejonie nastawni dysponującej LcA.

W ramach wykonywanych prac zaprojektowane i zabudowane zostaną całkowicie nowe przekaźnikowe, wewnętrzne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zabudowany zostanie całkowicie nowy komputerowy system monitorowego sterowania i odwzorowania urządzeń srk. Na nowe wymienione zostaną wszystkie głowice semaforów wjazdów.

Kryterium udzielenia zamówienia stanowi wyłączenie cena. Oferty w przetargu składać można do 9 stycznia 2017 roku.

Wszystkie prace związane z tym zadaniem, powinny zostać wykonane do 31 grudnia 2017 roku.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *