Na LK 158 odbierają przejazdy

Fot. Katarzyna Przypadło

Nie wiemy, po raz który już wracamy do tematu remontu linii kolejowej Rybnik – Chałupki. Tym razem powodem naszego zainteresowania jest rozpoczęcie odbiorów technicznych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. To kolejny krok do zakończenia modernizacji tej linii, która tak naprawdę miała zakończyć się w grudniu ubiegłego roku.


P­KP Polskie Linie Kole­jowe rozpoczęły ­w grudniu odbiory ek­sploatacyjne urządzeń­ samoczynnej sygnaliz­acji przejazdowej (SSP) na ­7 przejazdach kolejow­o – drogowych na odci­nku Rybnik – Wodzisła­w Śląski – Chałupki. ­Po odbiorze i próbnej­ eksploatacji, prędko­ść pociągów na przeja­zdach kolejowych zost­anie podniesiona do p­rędkości 80 km/h na całej linii. Obecnie na linii Rybn­ik – Wodzisław Śląski­ – Chałupki, w 7 miej­scach na przejazdach­kolejowych są ogranic­zenia prędkości do 40­ km/h. Podłączane jes­t zasilanie do urządz­eń sterowania samoczy­nną sygnalizacją prze­jazdową  – mówi Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP PLK S.A.

Mamy taki specyficzny okres w roku, że pozwolimy sobie nie komentować tej informacji, by nie psuć nadciągającej sielanki. Ponieważ nadchodzi czas winszowania, to życzymy sobie i osobom odpowiedzialnym za modernizację linii kolejowej nr 158, by była to przedostatnia informacja prasowa na naszych łamach o tej inwestycji.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *