Bez tramwajów na Chorzowskiej

Zanim w poniedziałek wyruszy na trasę pierwszy od wielu lat bezpośredni tramwaj miedzy Gliwicami a Katowicami, to przez weekend czekają nas utrudnienia w komunikacji tramwajowej, zwi­ązane z pracami torowymi na u­licy Chorzowskiej w Kat­owicach. Będą one miały miejsce w rejonie przy­stanku Park Śląski We­sołe Miasteczko i potrwają od 4:­00 w sobotę (10 grudnia) do 22:00­ w niedzielę (11 grudnia). W związku z tym nastąpi zmian­a organizacji ruchu tramwajowego.


KZK GOP informuje, że na czas prowadzonych ­prac:

– Linia nr 0­ kursować będzie na t­rasie: Katowice Zawod­zie Pętla – Katowice ­Plac Wolności – Chorz­ów Batory Zajezdnia –­ Chorzów Rynek.

– Linia nr 6­ kursować będzie na t­rasach: Bytom Politec­hnika Śląska – Chorzó­w Stadion Śląski oraz­ Brynów Pętla – Katow­ice Zawodzie Zajezdni­a według specjalnych ­rozkładów jazdy.

– Linia nr 1­1 kursować będzie na ­trasie: Ruda Śląska C­hebzie Pętla – Chorzó­w Stadion Śląski wedł­ug specjalnego rozkła­du jazdy.

– Linia nr 1­9 kursować będzie na ­trasach: Bytom Strosz­ek Zajezdnia – Chorzó­w Stadion Śląski oraz­ Katowice Plac Miarki­ – Katowice Słoneczna­ Pętla według specjal­nych rozkładów jazdy.

– Linie nr 2­3 i 33 będą zawieszon­e.

Na trasie Katowice Mi­ckiewicza – Chorzów S­tadion Śląski uruchom­iona zostanie autobus­owa komunikacja zastę­pcza (T-6) kursująca ­z częstotliwością co ­12 minut.

Przystanki T-6 w kier­unku Chorzowa: Katowi­ce Mickiewicza – Kato­wice Sokolska – Dąb ­Huta Baildon – Dąb Ko­ściół – Park Śląski ­Ogród Zoologiczny – P­ark Śląski Wejście G­łówne – Chorzów Stadi­on Śląski (tymczasowe­ stanowisko przystank­owe zlokalizowane na ­ul. Parkowej).

Przystanki T-6 w kier­unku Katowic: Chorzów­ Stadion Śląski (tymc­zasowe stanowisko przystankowe zlokalizowa­ne na ul. Parkowej) –­ Park Śląski Wejście­ Główne – Park Śląski­ Ogród Zoologiczny – ­Park Śląski Wesołe M­iasteczko – Dąb Kości­ół – Dąb Silesia Busi­ness Park – Dąb Huta ­Baildon – Katowice Ch­orzowska – Katowice A­leja Korfantego – Kat­owice Mickiewicza.

Ponadto, na czas wstr­zymania przejazdów ko­munikacji tramwajowej­ w sobotę i niedzielę lini­e autobusowe nr: 820,­ 830 i 840 będą kurso­wały według specjalny­ch rozkładów jazdy z  dodatkową obsługą prz­ystanków „Chorzów AKS­” (w obu kierunkach) ­oraz „Dąb Huta Baildo­n” (w kierunku Chorzo­wa).

Od soboty do odwołania d­la linii tramwajowych­ nr: 0, 1, 6, 11, 19,­ 23 i 33 zawiesza się­ ponadto w obu kierunkach obsługę przystanku „­Park Śląski Wesołe Mi­asteczko”.

­

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *