Oświadczenie MPK Częstochowa w sprawie hybryd

P1020924O autobusach hybrydowych marki Solbus, dostarczonych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, w ramach programu Gazela, głośno było od samego początku. Teraz głos postanowił zając przewoźnik, wyjaśniając i prostując zarazem sprzeczne informacje pojawiające się w opinii publicznej.


Poniżej, w całości prezentujemy oświadczenie Zarządu MPK Częstochowa, w sprawie autobusów hybrydowych marki Solbus.

W obliczu sprzecznych informacji pojawiających się w opinii publicznej w ostatnich dniach, często godzących w dobry wizerunek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, czujemy się zobowiązani do wyjaśnienia sytuacji związanej z awariami autobusów, które w ostatnim czasie dotknęły część taboru autobusowego częstochowskiego MPK.

Problemy techniczne, które utrudniły prawidłowe funkcjonowanie pojedynczych linii były spowodowane m.in. błędami fabrycznymi, za które odpowiada producent autobusów hybrydowych marki Solbus. W związku z tym zostały wdrożone w życie procedury mające na celu odzyskanie środków finansowych z tytułu kar umownych i gwarancji bankowych, do czego uprawnione jest MPK w przypadku wystąpienia tego typu problemów, które nie leżą po stronie przewoźnika, a producenta. Wspomniane kwoty sukcesywnie docierają do MPK, co pozwoli na przeprowadzenie stosownych modyfikacji w mechanizmach części autobusów hybrydowych, których problem dotyczy (bez ponoszenia dodatkowych kosztów), tak by podobne kłopoty nie pojawiały się już w przyszłości. Pragniemy nadmienić, że sugerowanie, jakoby odpowiedzialność za zaistniałą sytuację obciążała MPK jest wysoce nieuprawnione.

Dostawa prototypowych 40 autobusów hybrydowych, w ramach 100% dotacji, dzięki programowi Gazela była konsekwencją postępowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zachowaniem innych procedur. Firma, która zwyciężyła w owym przetargu spełniła ponadto wszelkie stosowne obostrzenia wymagane prawem. Autobusy przed dopuszczeniem do ruchu uzyskały wszelkie konieczne homologacje i pozwolenia. Umowa zaś podpisana pomiędzy MPK a producentem zawierała zapisy pozwalające na skuteczne zabezpieczenie interesu przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie stosownych narzędzi prawnych, o części których mowa powyżej.

Przypominamy jednocześnie, że jednym z warunków pozwalających na zakup 40 autobusów hybrydowych w ramach programu Gazela było wycofanie z użycia i złomowanie takiej samej liczby przestarzałych, autobusów, co zostało zrealizowane. Między innymi dlatego skuteczne zastąpienie pojazdów, które ulegają awarii, innymi autobusami zastępczymi było ostatnimi dniami mocno utrudnione. Sytuacja była skomplikowana także z uwagi na fakt, że problemy techniczne wynikające z wieloletniej eksploatacji wystąpiły równocześnie w niektórych starszych autobusach o standardowym napędzie, którymi jeszcze dysponuje w swoim taborze MPK.

Powyższe zbiegło się także w czasie m.in. z dodatkową obsługą autobusową, którą MPK zapewnia w ramach kursów linii nr 92 (autobus za tramwaj w kierunkach Tysiąclecie – Północ, Północ – Tysiąclecie) w obliczu dużych inwestycji drogowych realizowanych aktualnie w tej części miasta. Wymaga to od przedsiębiorstwa codziennego utrzymania w gotowości kilku wozów, które standardowo obsługiwałyby klasyczne linie autobusowe.

W celu zapewnienia pełnej obsługi pasażerom autobusów MPK w Częstochowie, firma podjęła szybkie działania interwencyjne w postaci wynajęcia 6 pojazdów, które realizują już przewozy po spełnieniu wymaganych formalności. Powyższe jest rozwiązaniem tymczasowym, do momentu uporania się z opisanymi wcześniej trudnościami. Koszty związane z tym ruchem nie obciążają dodatkowo naszego budżetu, z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych w ramach opisanych wyżej procedur. Aktualnie sytuacja jest opanowana i jeśli nie będą występować kolejne problemy techniczne, to wszystkie przewozy na terenie miasta powinny być realizowane bez utrudnień.

Podkreślamy jednocześnie, że MPK w Częstochowie jest w trakcie realizowania formalności niezbędnych do przeprowadzenia zakupu kolejnych 40 nowych, cichych, niskoemisyjnych i bardzo bogato wyposażonych autobusów o napędzie diesla, które zasilą nasz tabor w pierwszej połowie przyszłego roku. Pozwoli to na niespotykane wcześniej w historii przedsiębiorstwa unowocześnienie taboru autobusowego (łącznie z poprzednimi zakupami będą to 93 nowe autobusy), dzięki czemu prawdopodobieństwo borykania się z podobnymi, do opisywanego, problemami w przyszłości znacznie spadnie. Zwiększy się zaś komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Uprzejmie przepraszamy wszystkich pasażerów, którzy w ostatnich dniach odczuli chwilowe trudności w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji miejskiej, co mogło się zdarzyć w pojedynczych przypadkach. Jednocześnie zapewniamy, że osoby zarządzające MPK w Częstochowie, jak i pracownicy firmy, robią co w ich mocy by do podobnych incydentów w przyszłości nie dochodziło, mimo tego, że odpowiedzialność za zaistniałą sytuację nie leży po stronie częstochowskiego MPK.

Z uwagi na powyższe w przypadku pojawiania się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji bądź insynuacji narażających Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie na utratę dobrego imienia czy mających negatywny wpływ na wizerunek firmy nie wykluczamy dochodzenia praw i obrony swoich racji z użyciem wszelkich instrumentów przewidzianych przez prawo.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *