Darmowa komunikacja dla uczniów i studentów

553f7bc13e80d_oZarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zdecydował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wprowadzenia bezbiletowej komunikacji w Jastrzębiu-Zdroju. Będą mogli z niej skorzystać uczniowie i studenci mieszkający w tym mieście. Koszt to ok. 1 mln zł rocznie.


Od początku funkcjonowania systemu elektronicznej obsługi pasażerów (maj 2015 r.) uczniom i studentom z Jastrzębia wydano ok. 2700 spersonalizowanych e-biletów okresowych (miesięczne, tygodniowe i dwutygodniowe). Liczba osób w tej grupie korzystająca z innych form płatności (elektroniczna portmonetka) nie jest łatwa do zidentyfikowania. Bilet nie pozwala zidentyfikować konkretnego pasażera.

Władze Jastrzębia domagają się od Związku działań, które doprowadzą do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji od stycznia przyszłego roku. Kierownictwo MZK stoi na stanowisku, że jest to możliwe w pierwszym kwartale 2017 r. Do tego czasu konieczne jest opracowanie metody pozwalającej na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy gminy korzystające z bezbiletowej komunikacji i pozostałe samorządy wchodzące w skład MZK, na terenie których będzie istniał ciągle przychód ze sprzedaży biletów. Związek zleci firmie zewnętrznej opracowanie współczynnika umożliwiającego sprawiedliwy podział kosztów.

Nie będzie to łatwe zadanie. Kolejny krok to podjęcie decyzji przez Zarząd MZK, a następnie Zgromadzenie Delegatów MZK. Ostatni etap to przygotowanie czegoś na wzór karty ucznia czy studenta, która będzie upoważniała do bezpłatnych przejazdów.

Wprowadzeniu bezbiletowej komunikacji w Jastrzębiu towarzyszyć będzie zmiana rozkładu jazdy i ograniczenia kursów na większości linii. Dzięki temu dotacja miasta do MZK będzie niższa o ok. 1 mln zł. Operacja ta ma być prowadzona równolegle z wejściem w życie komunikacji darmowej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *