Kolejowa nadzieja dla Jastrzębia?

Fot. Wikimapia
Fot. Wikimapia

Przygotowany przez Jastrzębie-Zdrój w partnerstwie z czeskimi gminami Karwiną, Hawierzowem i Petrowicami projekt pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w ramach pierwszego naboru wniosków.


Głównym celem projektu jest przygotowanie profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej różnych modeli rewitalizacji i włączenia Jastrzębia-Zdroju do sieci regionalnych połączeń kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego wariantu obsługi ruchu kolejowego.

Przygotowywana analiza ma być podstawą do stworzenia średniookresowej polityki miast partnerskich z obu stron granicy w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz obsługę przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym – czytamy w oświadczeniu.

Dzięki przygotowaniu wspólnego modelu i jego wdrażaniu ma dojść do podniesienia dostępności komunikacyjnej największych ośrodków miejskich na polsko-czeskim pograniczu. Rozwój i przywracanie połączeń kolejowych jest zgodne z długofalowymi politykami UE w zakresie zrównoważonego i modalnego transportu np. Horyzont 2020.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 tys. € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1176,47 € z budżetu państwa. Jego realizacja potrwa do czerwca 2017 r.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *