Kolejne linie do remontu

p1040183PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle. 


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji.

W ramach robót budowlanych wykonawca zostanie zobowiązany do wymiany: nawierzchni i podtorza, urządzeń SRK, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych i kubaturowych oraz przejść i przejazdów.

Oferty w przetargu oceniane będę według następujących kryteriów:

  • całkowita cena brutto – 60%,
  • termin realizacji – 20%,
  • okres gwarancji/okres rękojmi – 20%.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Oferty składać można do 2 grudnia 2016 roku, do godziny 10:00.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *