Debata o przyszłości kolei

P110089108We wtorek w Warszawie mieliśmy przyjemność brać udział w konferencji „Kolej 4.0 – otwarte ramy działania”, zorganizowanej przez Fundację ProKolej. Goście z kraju i zza granicy próbowali określić kierunki działań, które w przyszłości mają sprawić wzmocnienie roli kolei, nie tylko w krajowym, ale i europejskim systemem transportowym.


W obradach uczestniczyli przedstawiciele szeroko pojętego świata kolejowego od przewoźników, przez zarządców sieci kolejowych, ekonomistów, na prawnikach zajmującymi się stanowieniem regulacjami w tej branży kończąc. Oprócz wspomnianych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik, a szczególnie warto podkreślić, że w obradach wziął udział dr Adam Wielądek, honorowy przewodniczący UIC, czyli Międzynarodowego Związku Kolei.

Konferencję otworzył dr Jakub Majewski, prezes fundacji ProKolej, po czym wysłuchaliśmy referatu „Wyzwaniom dla kolei w konkurencyjnym otoczeniu transportowym” na przykładzie kolei niemieckich, zaprezentowanego przez dr Christoph Lerche, dyrektora Pionu Europejskiej Polityki Transportowej DB AG. Z kolei o innowacjach w polskiej branży kolejowej mówił Krzysztof Owczarek, prezes firmy Novamedia.

Mieliśmy również okazję przysłuchać się dwóm panelom dyskusyjnym. Pierwszy poświęcony był technologiom przyszłości mogącymi zostać wykorzystanymi niebawem w systemach kolejowych oraz na przykładzie wspomnianej firmy Novamedia – możliwościom i szansom polskich firm w tej gałęzi. Drugi panel, nazwany „Rynek, prawo i regulacja zmian” dotyczył możliwości stworzenia jak najlepszych uwarunkowań prawnych, które na potrzeby skutecznego działania transport kolejowy mógłby z powodzeniem wykorzystać.

Pozostali uczestnicy nie pełnili jednak wyłącznie biernych słuchaczy. Organizatorzy zaproponowali publiczności sondy w specjalnych blokach tematycznych. Pytania dotyczyły m.in. roli Urzędu Transportu Kolejowego na polskiej mapie kolejowej, roli państwa w rozwoju kolejnictwa, zasad i sposobów propagowania kolei jako środka bezpiecznego i ekologicznego, czy naszym zdaniem, jednego z najważniejszych problemów, czyli jak kolej ma radzić sobie w warunkach silnej konkurencji na rynku transportowym.

Wyniki natychmiast były prezentowane na ekranie w sali konferencyjnej i jak zapewnił dr Majewski zostaną one przeanalizowane, opublikowane oraz posłużą jako wskazówka dla dalszych działań, mających na celu budowę transportu kolejowego jako silnej, pewnej, bezpiecznej i sprawnej branży.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *