Przetarg na centrum przesiadkowe w Cieszynie

Tutaj zajdzie olbrzymia zmiana
Tutaj zajdzie olbrzymia zmiana

Władze Cieszyna ogłosiły długo oczekiwany przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy ulicy Hajduka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ma zakończyć się 30 listopada przyszłego roku.


Według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zadań wykonawcy będzie należało m.in.: przebudowa istniejącego budynku dworca z zachowaniem gabarytów oraz
nieznaczną zmianą parametrów powierzchniowo-kubaturowych, w szczególności: przebudowa i remont historycznej części istniejącego dworca, rozbiórka parterowej części dworca, budowa nowej części dworca, budowa zadaszenia pomiędzy budynkiem dworca a peronami autobusowymi wraz z przekryciem peronów,
odtworzenie przy budynku zabytkowym historycznego zadaszenia (od strony
torów kolejowych), wykonanie instalacji wewnętrznych (elektrycznej, odgromowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej), budowa przyłączy (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć elektryczna oraz ciepłownicza) oraz zagospodarowanie terenu.

Ponadto w ramach inwestycji ma zostać przeprowadzona przebudowa istniejącej płyty dworca wraz z budową zadaszenia oraz przebudową części sieci zewnętrznych kolidujących z projektowaną infrastrukturą i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hajduka i Bobreckiej.

Przebudowa czeka także samą ulicę Hajduka, gdzie zamawiający oczekuje od wykonawcy: budowy chodnika po obu stronach ulicy, budowy ścieżki rowerowej, budowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, budowy miejsc postojowych do obsługi podróżnych, odwodnienia ulicy, budowy oświetlenia ulicy, zabezpieczenia i przebudowy istniejącej infrastruktury (istniejących sieci zewnętrznych), przebudowy zjazdów oraz wykonania oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu

Oferty można składać do 27 października do godziny 10.00, a pół godziny później w Urzędzie Miejskim w Cieszynie odbędzie się otwarcie kopert. Kwotę wadium wyznaczono na 100 000 złotych, natomiast podmiot, który wygra konkurs, będzie miał czas na realizację zadania do dnia 30 listopada 2017 roku.

Więcej dowiedzieć się można  na stronie internetowej zamawiającego (bip.um.cieszyn.pl) w zakładce Zamówienia publiczne – aktualne

2 komentarze

  1. Patrząc z historycznej perspektywy ostatnich ponad dwudziestu lat, jak cieszyński dworzec i jego otoczenie powoli ale systematycznie zamieniały się w coś na kształt ruiny, można tylko samorządowcom pogratulować uporu i wytrwałości. Należy mieć nadzieję, że za rok efekt tej inwestycji będzie mógł służyć mieszkańcom i przyjezdnym i będzie dobrą wizytówką grodu nad Olzą.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *