Kontrola przewozów osób niepełnosprawnych

pomoc-ic
Fot. PKP Intercity

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął kontrole przedsiębiorców kolejowych, sprawdzające prawidłowość organizacji przewozu oraz udzielania pomocy w trakcie podróży osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej.


Jednym z powodów podjęcia kontroli są sygnały płynące do UTK o nieprawidłowościach w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym m.in. przez PKP Intercity.

W trakcie czynności sprawdzane są m.in. urządzenia ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągu osób niepełnosprawnych oraz dojścia do peronów i sprawność wind i schodów, w tym podnośników. Weryfikowany jest sposób udzielenia pomocy, a także zachowanie osób im pomagającym – drużyn konduktorskich, wyznaczonych służb: SOK, ochrona dworca itp.

W przypadku nieprawidłowości inspektorzy UTK każdorazowo odnotowują stwierdzone naruszenia w dokumentacji pokontrolnej, która następnie kierowana jest do przedsiębiorców objętych nadzorem. Służy to przede wszystkim zobligowaniu kontrolowanych do wyeliminowania naruszeń, weryfikacji podejmowanych działań oraz wprowadzania rozwiązań systemowych, które będą zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *