Druga runda rozpoczęta

p1040183PKP Polskie Lin­ie Kolejowe S.A. zapr­osiły do drugiego eta­pu przetargu oferentó­w wybranych w pierwsz­ym etapie przetargu o­graniczonego na zapro­jektowanie i wykonani­e robót budowlanych w­ ramach projektu: „Pr­ace na liniach kolejo­wych nr 140, 148, 157­, 159, 173, 689, 691 ­na odcinku Chybie – Ż­ory – Rybnik – Nędza/­Turze”.


Do wyłonienia grupy potencjalnych wykonawców doszło w lutym 2016 br., a rozstrzygnięcie postępowania przetargowego planowane jest w pierwszym półroczu 2017 roku.

Termin ­ten uwzględnia ewentualne opóźnienia w postępowaniu, wynikające z fazy postępowania ­przetargowego, polegającej na zadawaniu pytań przez oferentów do materiałów przetargowych i udzielaniu odpowiedzi przez PKP PL­K S.A. oraz uwzględnia również możliwe odwołania – powiedział nam Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP PLK.

Inwestycja warta ponad 500 mln złotych zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *