Skanska dokończy rewitalizację LK149?

Zdjęcie0069

W ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod koniec lipca br. przetargu na rewitalizację linii kolejowej nr 149 na odcinku Knurów – Leszczyny wpłynęło 11 ofert. Po analizie złożonych ofert, zarządca infrastruktury wybierze wykonawcę, z którym podpisze umowę. Na chwilę obecną, wydaje się, że najbliższej zwycięstwa w postępowaniu jest Skanska.


Rewitalizacja nieczynnego od 2008 roku odcinka, pozwoliła na przywrócenie ruchu między Knurowem a Leszczynami. W zeszłym roku wyremontowany został tor nr 1, a teraz PKP PLK S.A. chce wyremontować tor nr 2.

Oferty złożone przez potencjalnych wykonawców były niższe niż budżet zamawiającego, który wynosił prawie 37 mln złotych brutto. Najtaniej prace wyceniła Skanska, która jest skłonna przeprowadzić rewitalizację toru nr 2 na odcinku Knurów – Leszczyny za 24,6 mln złotych brutto. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu realizacji robót budowlanych o 30 dni. Dwie firmy zadeklarowały dłuższą niż 72 miesiące gwarancję – to El–In (84 miesiące) i PRB TOR (120 miesięcy).

Warto wspomnieć, że o wyborze wykonawcy zadecydują trzy kryteria:

  • cena – 80%,
  • okres gwarancji – 10%,
  • termin realizacji robót – 10%.

W ramach prac na linii kolejowej nr 149 na odcinku Knurów – Leszczyny, zarządca infrastruktury dokona rewitalizacji ponad 10 km toru, który z powodu szkód górniczych, obecnie jest wyłączony z ruchu, a także kompleksowo przebuduje 11 km sieci trakcyjnej, wymieni nawierzchnię kolejową, rozjazdy oraz nawierzchnię na przejeździe kolejowym. Rewitalizacji zostaną poddane także 2 wiadukty i 5 przepustów.

Zadanie obejmuje również przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Dzięki planowanym pracom, PLK przywróci ruch pociągów po torze nr 2 na tym odcinku, co pozytywnie wpłynie na przepustowość trasy.

One comment

  1. cieszę się ale…. kiedy przeczytam że ogłoszono przetarg na modernizację odcinka L138 od st. Mysłowice (włącznie) do posterunku odgałęźnego Szabelnia?
    kiedy????????????

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *