Przyspieszą z decyzjami środowiskowymi?

Fot. PKP PLK S.A.
Fot. PKP PLK S.A.

Dokładniejsza i lepsza jakościowo dokumentacja środowiskowa, sprawniej i szybciej wydane decyzje administracyjne – takie będą efekty realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czteroletniej umowy ramowej na dokumentację środowiskową dla projektów inwestycyjnych perspektywy 2014 – 2020. Dzięki stałym zamówieniom PLK przyspieszyły proces inwestycyjny.


Do chwili obecnej PLK podpisały 20 umów na wykonanie opracowań środowiskowych obejmujących blisko 900 km linii kolejowych. W ramach czteroletniej umowy ramowej powstanie dokumentacja środowiskowa dla kilkudziesięciu przedsięwzięć związanych z modernizacją linii kolejowych. Wartość prac oszacowano na ponad 11 mln złotych.

PLK ściśle współpracuje z wykonawcami, którzy mogą korzystać z posiadanych przez PLK badań środowiskowych, Spółka prowadzi również bezpośredni i stały nadzór nad wykonaniem dokumentacji, co gwarantuje jej odpowiednią jakość. W ramach umowy ramowej prowadzonych jest obecnie 8 pełnych inwentaryzacji przyrodniczych na łączną długość ok. 450 km linii.

Jakość opracowań środowiskowych ma podstawowe znaczenie w procesie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń. Wyższa jakość dokumentacji, z mniejszą liczbą poprawek to bliżej do realizacji danej inwestycji. Poza tym stała współpraca z wykonawcami skutkuje na przyszłość dokładniejszymi wytycznymi do projektów – podkreśla Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Siedem firm na zlecenie PLK od listopada 2015 r. do listopada 2019 roku (przez cztery lata) zrealizuje, w zależności od potrzeb, 5 typów opracowań środowiskowych, m.in.: wniosek o uzyskanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (jak to ma miejsce w przypadku projektu: „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”, czy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (np. dla projektu: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”, który wymaga, w związku ze zmianami w projekcie zmiany decyzji środowiskowej).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są wykonawcą założeń Krajowego Programu Kolejowego o wartości 66 mld zł. Efektem realizacji KPK będzie zdecydowana poprawa sieci kolejowej.

One comment

  1. Mnie dziwi po co istnieją jeszcze tzw. pozwolenia na budowę, a zwłaszcza tam gdzie linia kolejowa już istnieje tylko czeka na gruntowną modernizację.
    Tutaj się boje o losy kolei na Podbeskidziu o 117 i 190. Nawet jeśli ruszą temat i zajdą pieniądze, to wiadomo, że przeciwników modernizacji tych szlaków nie brakuje. A nóż jakiś protest i przetarg się opóźni albo zostanie unieważniony, a środki państwowe albo unijne przepadną. Takie sprawy jak decyzja środowiskowa czy pozwolenie na budowę jeszcze wydłużają termin realizacji inwestycji.
    Nie wiem kto i dlaczego miałby być stroną i wydawać zgodę albo zastrzeżenia odnośnie inwestycji?
    To jest sprawa państwowa i państwo nie powinno się pytać czy się podoba czy nie, liczy się dobro ogółu, a nie jakieś rozgrywki lokalne kilku przeciwników lub organizacji, które mogą storpedować wiele ważnych inwestycji, zwłaszcza tych o charakterze lokalnym.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *