Koniec prac w Chorzowie

Fot. UM Chorzów
Fot. UM Chorzów

10 sierpnia 2016, a więc prawie dwa miesiące przed planowanym terminem, centrum przesiadkowe zostało w pełni uruchomione. Zakończyła się przebudowa układu drogowego wokół chorzowskiego Rynku, tak więc wszyscy użytkownicy mogą już bez ograniczeń z niego korzystać. 


Idea Centrum Przesiadkowego zrodziła się w 2012 roku, kiedy to władze Miasta postanowiły zrealizować inwestycję, która znacznie ułatwiłby codzienne funkcjonowanie mieszkańcom, szczególnie tym korzystającym na co dzień z komunikacji miejskiej. W okolicach chorzowskiego  Rynku krzyżują się trasy praktycznie wszystkich linii autobusowych i tramwajowych przejeżdżających przez Chorzów i okoliczne Miasta. Niegdyś  znajdowało się tu siedem przystanków komunikacji zbiorowej.

Inwestycyjne zadanie realizowane przez MZUiM zostało podzielone na trzy etapy:

  • Etap I realizowany był wspólnie ze spółką Tramwaje Śląskie S.A., która dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej wykonała przebudowę układu torowego i budowę peronów tramwajowych. Miasto wykonało przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z Centrum Przesiadkowym, budowę sygnalizacji świetlnych i peronów autobusowych. Miasto poniosło również koszt wykonania wiat na peronach, oświetlenia, systemu Informacji w strefie Centrum Przesiadkowego (CP). Realizacja prac pierwszego etapu rozpoczęła się w październiku 2014 r., a zakończyła w lipcu 2016 r.
  • W czerwcu 2015 r., równolegle  z trwającymi pracami, rozpoczęto realizację II i III etapu budowy, czyli przebudowę układu drogowego ulic Kościuszki, Moniuszki wraz z przebudową skrzyżowania na rondo, i dalej ulicę Moniuszki oraz budowę nowej drogi, która łączy ulice Moniuszki z Rynkiem.

W porozumieniu z KZK GOP wraz z postępem robót do użytku oddawane były kolejne krawędzie peronowe. W zeszłym roku przestanki tramwajowe, natomiast w roku bieżącym kolejne przystanki autobusowe. Zintegrowano w ten sposób prawie wszystkie linie autobusowe i tramwajowe.

Centrum Przesiadkowe nie jest klasycznym dworcem, gdzie oczekuje się na przyjazd autobusu kilkadziesiąt minut. Ze względu na liczbę środków komunikacji miejskiej okres oczekiwania wynosi ledwie kilka minut. W związku z tym inwestycja nie wymagała budowania kosztownego budynku dworca lub pełnego zadaszenia z strefą oczekiwania czy też poczekalnią. Przyjazdy i odjazdy odbywają się tu dynamicznie w związku z tym wystarczające są ciągi wiat z dużą ilością miejsc siedzących.

W przyszłym roku KZK GOP doposaży perony w dynamiczny system informacji pasażerskiej, czyli tablice zmiennej treści, na których wyświetlane będą informacje o godzinach odjazdu poszczególnych środków komunikacji. Na środku każdego z peronu na przygotowanych słupach zamontowane zostaną obustronne tablice. Wiaty są oświetlone, a pod nimi usytuowane zostały urządzenia umożliwiające  zakup biletu komunikacji miejskiej.

Nowinką jest zlokalizowanie miejsc postojowych  typu KISS&RIDE, czyli  „pocałuj i jedź”. Są to miejsca przeznaczone do krótkich postojów samochodów,  w celu wysadzenia pasażera, który dalej będzie poruszał się pieszo lub innym środkiem komunikacji. W ciągu ulicy Kościuszki, zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym, wyznaczono strefy gdzie można się na chwilę zatrzymać nie blokując ruchu.

Sygnalizacja świetlna posiada układ detektorów, które utrzymują priorytet dla komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej i autobusowej. Pierwsze tygodnie będą oczywiście tygodniami testowymi oraz intensywnej pracy programistów, aby zoptymalizować program sygnalizacji do rzeczywistych danych ruchowych.

Wszystkie przejścia dla pieszych w rejonie CP zostały wyposażone w komunikaty głosowe. Dodatkowo na dojściach od strony estakady zastosowano nowatorskie rozwiązanie, gdzie słupki świecące na kolor niebieski, z chwilą najazdu tramwaju migają na czerwono ostrzegając jednocześnie charakterystycznym dzwonkiem ostrzegawczym.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Fot. UM Chorzów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *