Koniec prac w Chorzowie

Fot. UM Chorzów
Fot. UM Chorzów

10 sierpnia 2016, a więc prawie dwa miesiące przed planowanym terminem, centrum przesiadkowe zostało w pełni uruchomione. Zakończyła się przebudowa układu drogowego wokół chorzowskiego Rynku, tak więc wszyscy użytkownicy mogą już bez ograniczeń z niego korzystać. 


Idea Centrum Przesiadkowego zrodziła się w 2012 roku, kiedy to władze Miasta postanowiły zrealizować inwestycję, która znacznie ułatwiłby codzienne funkcjonowanie mieszkańcom, szczególnie tym korzystającym na co dzień z komunikacji miejskiej. W okolicach chorzowskiego  Rynku krzyżują się trasy praktycznie wszystkich linii autobusowych i tramwajowych przejeżdżających przez Chorzów i okoliczne Miasta. Niegdyś  znajdowało się tu siedem przystanków komunikacji zbiorowej.

Inwestycyjne zadanie realizowane przez MZUiM zostało podzielone na trzy etapy:

  • Etap I realizowany był wspólnie ze spółką Tramwaje Śląskie S.A., która dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej wykonała przebudowę układu torowego i budowę peronów tramwajowych. Miasto wykonało przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z Centrum Przesiadkowym, budowę sygnalizacji świetlnych i peronów autobusowych. Miasto poniosło również koszt wykonania wiat na peronach, oświetlenia, systemu Informacji w strefie Centrum Przesiadkowego (CP). Realizacja prac pierwszego etapu rozpoczęła się w październiku 2014 r., a zakończyła w lipcu 2016 r.
  • W czerwcu 2015 r., równolegle  z trwającymi pracami, rozpoczęto realizację II i III etapu budowy, czyli przebudowę układu drogowego ulic Kościuszki, Moniuszki wraz z przebudową skrzyżowania na rondo, i dalej ulicę Moniuszki oraz budowę nowej drogi, która łączy ulice Moniuszki z Rynkiem.

W porozumieniu z KZK GOP wraz z postępem robót do użytku oddawane były kolejne krawędzie peronowe. W zeszłym roku przestanki tramwajowe, natomiast w roku bieżącym kolejne przystanki autobusowe. Zintegrowano w ten sposób prawie wszystkie linie autobusowe i tramwajowe.

Centrum Przesiadkowe nie jest klasycznym dworcem, gdzie oczekuje się na przyjazd autobusu kilkadziesiąt minut. Ze względu na liczbę środków komunikacji miejskiej okres oczekiwania wynosi ledwie kilka minut. W związku z tym inwestycja nie wymagała budowania kosztownego budynku dworca lub pełnego zadaszenia z strefą oczekiwania czy też poczekalnią. Przyjazdy i odjazdy odbywają się tu dynamicznie w związku z tym wystarczające są ciągi wiat z dużą ilością miejsc siedzących.

W przyszłym roku KZK GOP doposaży perony w dynamiczny system informacji pasażerskiej, czyli tablice zmiennej treści, na których wyświetlane będą informacje o godzinach odjazdu poszczególnych środków komunikacji. Na środku każdego z peronu na przygotowanych słupach zamontowane zostaną obustronne tablice. Wiaty są oświetlone, a pod nimi usytuowane zostały urządzenia umożliwiające  zakup biletu komunikacji miejskiej.

Nowinką jest zlokalizowanie miejsc postojowych  typu KISS&RIDE, czyli  „pocałuj i jedź”. Są to miejsca przeznaczone do krótkich postojów samochodów,  w celu wysadzenia pasażera, który dalej będzie poruszał się pieszo lub innym środkiem komunikacji. W ciągu ulicy Kościuszki, zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym, wyznaczono strefy gdzie można się na chwilę zatrzymać nie blokując ruchu.

Sygnalizacja świetlna posiada układ detektorów, które utrzymują priorytet dla komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej i autobusowej. Pierwsze tygodnie będą oczywiście tygodniami testowymi oraz intensywnej pracy programistów, aby zoptymalizować program sygnalizacji do rzeczywistych danych ruchowych.

Wszystkie przejścia dla pieszych w rejonie CP zostały wyposażone w komunikaty głosowe. Dodatkowo na dojściach od strony estakady zastosowano nowatorskie rozwiązanie, gdzie słupki świecące na kolor niebieski, z chwilą najazdu tramwaju migają na czerwono ostrzegając jednocześnie charakterystycznym dzwonkiem ostrzegawczym.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Fot. UM Chorzów

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *