Żmigród z ERTMS

Fot. Thales Polska
Fot. Thales Polska

Firma Thales Polska sp. z o.o. zakończyła realizację projektu implementacji systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 na okręgu doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa poprzez dostawę oraz zabudowę urządzeń na terenie Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie. Inwestycja pozwala rozszerzyć możliwości testowe w procesach certyfikacji prowadzonych przez Instytut Kolejnictwa.


Co prawda powyższa informacja nie dotyczy naszego województwa, to nie sposób ją pominąć. Ośrodek w Żmigrodzie jest jedynym w kraju, i jednym z zaledwie ośmiu na świecie, torem doświadczalnym. To kluczowy obiekt testowy Instytutu Kolejnictwa, który prowadzi certyfikację jakości oraz dopuszczeń do eksploatacji taboru oraz urządzeń kolejowych o szerokim, maksymalnym zakresie uznania uprawnień w Polsce.

Podczas badań na torze doświadczalnym prowadzone są testy trwałości, niezawodności i dynamiki urządzeń i systemów stosowanych w ruchu kolejowym. Zabudowane urządzenia Thales pozwolą na rozszerzenie niezbędnych dla uzyskania certyfikatów prac testowych o zgodność z Europejskim Systemem Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Thales od wielu lat wdraża w Polsce nowoczesne technologie automatyki kolejowej na infrastrukturze narodowego zarządcy – PKP PLK. Obecnie firma prowadzi m.in. wdrożenia systemu ERTMS/ECTS poziomu 2 na linii E65 z Warszawy do Gdańska oraz na linii Warszawa – Łódź. Thales jest również pierwszą w Polsce firmą, która z powodzeniem zakończyła wdrożenie systemu ETCS poziom 1. na linii CMK. Obecnie system ten jest jedynym w Polsce eksploatowanym komercyjnie przez PKP PLK.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *