W Sosnowcu na ostatniej prostej

Wydaje się, że już nic nie stoi na przeszkodzie w podpisaniu umów i rozpoczęciu realizacji bardzo dużego, jak na polskie warunki, przetargu na dostawę aż 78 nowych autobusów dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu.


Wszystko za sprawą dwóch bardzo istotnych wydarzeń. Pierwszym z nich, jest oddalenie przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania MAN’a od wyników przetargu w Sosnowcu. Przypominamy, że decyzją PKM-u Sosnowiec, wszystkie oferty producenta z Niemiec nie podlegały ocenie. Tak jak można było przypuszczać, MAN złożył odwołanie do KIO, jednak Izba nie stwierdziła żadnych naruszeń i podtrzymał decyzje zamawiającego. Więcej informacji na temat rozstrzygnięcia przetargu znaleźć można TUTAJ.

Zdecydowanie ważniejszym wydarzeniem, jest pozytywna ocena formalna projektu pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Sosnowcu” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Środki pozyskane z Unii Europejskiej, pozwolą na realizację jednego z największych przetargów na dostawę autobusów w Polsce.

Co więcej, pozyskanie środków z UE, pozwoli także na ogłoszenie przetargu na dostawę trzech elektrycznych autobusów wraz z całym osprzętem do ładowania. O tych zamiarach władz PKM Sosnowiec informowaliśmy TUTAJ.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *