UTK zatwierdził stawki za dostęp do infrastruktury

Fot. PKP PLK S.A.
Fot. PKP PLK S.A.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził PKP PLK stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów  2016/2017.


Decyzja oznacza m.in. zmniejszenie o prawie 5 proc. opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, spadek o 10,1% opłat za dostęp do torów postojowych dla pojazdów innych niż lokomotywy oraz mniejsze kwoty za dostęp i korzystanie z peronów. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 uległy obniżeniu w stosunku do rozkładu jazdy pociągów 2015/2016, w zakresie:

 • opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej – średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla wszystkich pociągów, według danych przyjętych do kalkulacji stawek wyniosła 8,68 zł/pockm, co oznacza zmniejszenie o 0,43 zł/pockm (4,72%) w stosunku do średniej stawki w cenniku dla rjp 2015/2016;
 • opłat za dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo spadek o 5% w stosunku do cennika dla rjp 2015/2016;
 • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych) dla stacji i przystanków kategorii B (stacje i przystanki aglomeracyjne), D (stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym) i E (pozostałe stacje i przystanki) – spadek od 3,3% do 9,1% w stosunku do cennika dla rjp 2015/2016;
 • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych i obsługa urządzeń informacji wizualnej) dla stacji i przystanków kategorii A (największe stacje pasażerskie), B (stacje i przystanki aglomeracyjne), D (stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym) i E (pozostałe stacje i przystanki) – spadek od 4,4% do 13,6% w stosunku do cennika dla rjp 2015/2016;
 • opłat za dostęp do torów postojowych dla pojazdów innych niż lokomotywy spadek o 10,1% w stosunku do cennika dla rjp 2015/2016.

Decyzją objęto stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz stawki jednostkowe opłat dodatkowych. Prezes UTK zatwierdził przedłożone stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych, gdyż ich kalkulacja jest zgodna z zasadami określonymi w ustawie o transporcie kolejowym oraz z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Pełna treść decyzji Prezesa UTK

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 uległy podwyższeniu w stosunku do rozkładu jazdy pociągów 2015/2016, w zakresie:

 • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych) dla stacji i przystanków kategorii A (największe stacje pasażerskie) i C (stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym);
 • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych i obsługa urządzeń informacji wizualnej) dla stacji i przystanków kategorii C (stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym);
 • opłat za dostęp do torów postojowych dla pociągów lokomotyw;
 • opłat za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe;
 • opłat za dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów;
 • opłat dodatkowych.

Proponowane stawki jednostkowe opłaty podstawowej dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 zostały obniżone przez PKP PLK w maju po interwencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *