Nowelizacja ustawy o PZP

Fot. PKP PLK S.A.
Fot. PKP PLK S.A.

Prezydent Andrzej Duda 11 lipca bieżącego roku złożył podpis pod znowelizowaną ustawą o Prawie Zamówień Publicznych. Nowe regulacje, które wejdą w życie już za kilkanaście dni, uproszczą procedury zamówień publicznych, ograniczą stosowanie kryterium najniższej ceny czy wprowadzą obowiązek zatrudniania pracowników na pełen etat.


Podpisana przez Prezentanta RP znowelizowana ustawa ma na celu dostosowania prawa krajowego do unijnych dyrektyw:

  • 2014/24/UE – tzw. dyrektywa klasyczna,
  • 2014/25/UE – tzw. dyrektywa sektorowa.

Ustawa pozwoli wreszcie odmrozić wstrzymane do tej pory przetargi.

Najważniejsze zmiany nowelizacji

Nowelizacja ustawy o Prawie Zamówień Publicznych ma wymóc na zamawiających ograniczenie stosowania kryterium najniższej ceny i promować inne warunki, do których należą kryteria jakościowe, środowiskowe, społeczne i innowacyjne. To ważny czynnik, szczególnie w przypadku zamówień taborowych dokonywanych przez przewoźników kolejowych, gdzie do tej pory kryterium cenowe znacznie ograniczało możliwość zamówienia pojazdów o lepszej jakości i wyposażeniu.

Nowa ustawa pozwoli także na skrócenie formalności dzięki zastosowaniu oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Obowiązek ten będzie leżał po stronie wykonawcy, który zostanie wyłoniony w ramach przetargu.

Ustawa wprowadza też nowy tryb zamówienia tzw. partnerstwo innowacyjne, przeznaczone do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Do ułatwień po stronie wykonawców zaliczyć należy np. większe możliwości dokonania modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów. Z kolei ułatwieniem dla małych i średnich przedsiębiorstw ma być m.in. częstsze udzielanie zamówień w częściach.

Elektronizacja procesu

Powszechna od kwietnia 2018 roku ma być elektronizacja procesu zamówień publicznych. Polegać ma ona na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym, a dotyczyć ma najważniejszych dokumentów danego postępowania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *